Az Új KALÁSZ 2013. december-januári száma.

Tartalomjegyzék

Flahs mob az Univerzumban (Nemes Éva)  3   Kedves Olvasóink segítségével 14
Próféták, költők, kisdedek (Lechner Judit)  4   Útkeresések (E. Román Kata)15
Fekete karácsony (Tollas Tibor)  5   Állatmesék (Fáy András)18
A Biblia karácsonya (Alfred Schilling)  6   Azt írja az újság (szerk. Unger Zsuzsa)19
Miért van karácsonyi öröm a mennyben? (N.G.)  8   Öröm és reménység (Unger Zsuzsa)20
Augustinus Aurelius (szerk. Nemes Éva)  9   Ballag már (Kányádi Sándor)23
Ferenc pápa címere és jelmondata 10   Hírek (Nagykáta, Pápa)24
Béda szentbeszédéből 11   Útjelzők24
Egressy Béni 11   Sertéskaraj (Dr. Pávics Lászlóné)25
Szózat (Vörösmarty Mihály) 13   Te győzd le jóval a rosszat! (Unger Zsuzsa)25
Itt küzdtenek honért (Unger Zsuzsa) 13   Matyói népviselet27

R é s z l e t e k

Flash mob az Univerzumban

A nagy kérdés, illetve válasz számunkra az, hogy a Világmindenségben emberi villámcsődületben vettünk-e részt, vagy isteni megtestesülésben?! Ha elménkkel és szívünkkel megértjük, hogy a kettő ugyanaz, akkor már úton vagyunk Betlehem felé.

Fekete karácsony

Sose vágytam így szeretetre, /Sose voltam ily elhagyott. / Zörgetek Uram, jaj, eressz be, / A régi énem már halott. / Nem kérek fényes karácsonyfát, / Egy gyertyaláng elég nekem, / Ha kigyúl majd a te csillagod, / Börtön felett a Betlehem.

A Biblia karácsonya

Az örök isteni személy úgy jön közénk, hogy magáévá teszi a legbensőségesebb emberi kapcsolatot, az anya és gyermek kapcsolatát. Isten így mutatja meg igazán, hogy a miénk akar lenni, s hogy benne is megvannak azok az érzések, amelyek bennünket felemelnek és vigasztalnak. Mária anyasága a megváltás tételének hitelképességét is szolgálja. Kifejezi a hozzánk való tartozást, a velünk vállalt közösséget és a leszállást a földi élet minden örömébe és szenvedésébe.

Egressy Béni

A zeneszerző maga nem sokkal élte túl a levert szabadságharcot, melynek a szó kettős értelmében is katonája volt. Klapka seregében küzdött, a kápolnai csatában megsebesült. Komárom várának feladása után indulót komponált, mely Thaly Kálmán utólag hozzáírt szövegével – Fel, fel vitézek a csatára – örökzölddé vált.

Itt küzdtenek honért

Szokták mondani, hogy a magyar haza földje a Szent Korona birtoka. Ez a történelmi megfogalmazás mai nyelvre lefordítva így hangozhatna: Magyarország 93 ezer négyzetkilométere a magyar nép köztulajdona, róla az államnak, az éppen hatalmon lévő kormánynak kell gondoskodnia, azt megvédenie. Nem adhatja zálogba, nem cserélheti üveggyöngyre, nem adhatja el semmiféle pénzeszközért. Ha nélkülöznünk is kell, közös kincsünket, a földet, a hazát nem adhatjuk másnak!

Állatmesék

A DENEVÉR. Megunta tojáson ülni a denevér: Óh, gyáva heverés! – így kiált fel, érdemes–e hitvány kölykökért így vesződni az unalommal? – és esdekle az isteneknek, mentenék fel őtet e nemtelen kötelesség alól. Megnyeré ezt a nyughatatlan, s azóta elevent szül. De ím, utálatba jöve minden állatok előtt anyai hidegségéért, s mindenektől megvetve csak éjjel repked, és barlangokba rejtezik. Anyák! szükséges néha a dajka is – de az anya mindig.

Öröm és reménység

Meg kell becsülnünk ezt a világot, az emberi tevékenységet. Ne érjük be a meddő jó szándékkal, hanem törekedjünk arra, hogy érdemleges eredménye legyen a munkánknak. A Teremtő képmásaként értéket alkossunk, s ne csupán megfizetett módon matassunk a világban.

Ballag már

Ballag már az esztendő,
Vissza-visszanézve,
Nyomában az öccse jő,
Vígan fütyörészve.

Beéri az öreget
S válláról a terhet
Legényesen leveszi,
Pedig még csak gyermek.

Lépegetnek szótlanul
S mikor éjfél eljő,
Férfiasan kezet fog
Múlttal a jövendő.