Az Új KALÁSZ 2013. október-novemberi száma.

Tartalomjegyzék

Kitől tanulunk? (Nemes Éva)  3   Győzelmes szolgálat (Nényei Gáborné)18
Arany János (önmagáról)  4   Azt írja az újság (Unger Zsuzsa)19
Misszió–evangelizáció (Unger Zsuzsa)  5   Az ökológia válsága (Lechner Judit)20
A földkerekség egyházai (Simon Biallowons)  7   Kopasz Kendig (Unger Zsuzsa)21
Vízgazdálkodás (Watchman Nee)  9   Ajándék-zsák (Dr. Pávics Lászlóné)22
Bárdos Lajos és a Kínai kánon (kotta) 10   Esti ima (Falu Tamás)23
Kígyók és mérgek (Alfred Schilling) 11   Hírek, események (Budapest, Vác, Martonvásár, Pannonhalma, Győr)23
Imádom (Fekete István) 12   Te győzd le jóval a rosszat! (Fekésházy Kinga)25
Bibliai nők 1. (Gyürki László) 13   Mai burgonyasaláta (Dr. Pávics Lászlóné)25
Batsányi János (és verse: Bíztatás) 15   Kazár népviselete27
Október végi tiszta lángok (Nagy Gáspár) 16  

R é s z l e t e k

Kitől tanulunk?

Ma az iskolákban már senki nem babrál az érzelmekkel. Az oktatási intézmények falára nyugodtan ki lehetne tenni az új jelmondatot – a Böjte Csaba atya által vezetett dévai gyermekotthon ebédlőjének feliratát; „Az ételt nem szeretni kell, hanem megenni, egymást kell szeretni, és nem megenni”, – megtoldva ezzel a keserű kiegészítéssel: „A tanárt nem szeretni kell, hanem megenni.”

Arany János

Én valék öreg szüleim egyetlen reménye, vigasza; szerettek is az öregség minden vonzalmával, mindig körükben tartottak, s rendkívül vallásosak lévén, e hajlam rám is korán elragadt: az ének és szentírás vonzóbb helyei lettek első tápja gyönge lelkemnek, s a kis bogárhátú viskó szentegyház vala, hol fülem soha egy trágár szót nem hallott…

Misszió –evangelizáció

Gyermekkoromban úgy vélekedtem (talán nem is voltam egyedül az elképzeléseimmel), hogy a misszionárius Robinson-féle élményekben részesül. Harci eszközeikkel hadonászó, kiabáló vadembereket lát, ruha nincs rajtuk, de festett minták borítják a testüket, amelyet még tollakból, kagylókból, fogakból készített további díszek ékesítenek. Nem értik, hogy mit akar a közibük vetődött fehér ember, hiába nyújtogatja feléjük a keresztet, végül is gyanakvásuk áldozata lesz, és egy fortyogó üstben végzi életét. A hithirdető feladata az én szememben a legritkábban űzött foglalkozások egyike volt, mai hasonlattal élve: mintha ők lettek volna a lelki edzést folytató papok között az extrém sportolók.

Watchman Nee kínai prédikátor

Munkálkodása miatt 1952-ben letartóztatták, és az ilyenkor szokásos vádakkal illették: kémkedik az imperialistáknak, ellenforradalmi tevékenységet folytat, pénzügyi szabálytalanságok terhelik. 15 év börtönbüntetésre ítélték, de végül is 20 esztendőt töltött rács mögött. Kiszabadulása után néhány héttel meghalt.

Bibliai nők az élet szolgálatában

Káin a testvérgyilkosság után így válaszol Istennek: Talán őrzője vagyok én öcsémnek? Mirjam őrködik, mert a gyékénykosárban a testvére van, akit ő szeret; türelemmel vár, mert a testvére életéről van szó. Szeretetből teszi ki veszélynek az életét. Amikor pedig úgy látja, hogy kedvező a helyzet, akkor elhagyja rejtekhelyét, bátran és okosan odaállt a fáraó leánya elé, és olyan ajánlatot tesz, ami őt meggyőzi. Izrael jövendő szabadítóját egy kislány menti meg, aki szereti őt.

Az ökológia válsága

Az ember örökségül kapta a Földet, hogy művelje és őrizze, és ebben a két feladatban folyamatosan egyensúlyt kell tartani. Valahogy úgy, olyan ritmusban, mint a lélegzés, a szívverés, vagy éppen az év körforgása, hiszen az augusztusi forró szárazság se tartott a végtelenségig, megérkeztek az őszi esők, és eljött a hűvös, nedves ősz, enyhülést hozva a növényvilágnak. A „művelés” feladatával már eljutottunk a végső határig, sőt azon jóval túl vagyunk, több erdőt, mocsarat már nem szánthatunk fel, most az őrzés, megóvás, megpihenés csöndesebb időszaka kell, hogy következzen.

Kazár népviselete

Egye-egy menyecske ruhatárához – az emlékezet által átfogható időben – főkötők egész sorozata tartozott, amelyeknek számszerű gazdagságát befolyásolhatta ugyan a tulajdonos vagyoni helyzete, de mindenkinek volt akkora választéka, hogy a különböző rendű alkalmakhoz öltözve megfelelő darabot vehessen fel.