Az Új KALÁSZ 2013. április-májusi száma.

Tartalomjegyzék

Egyházképeim (Nemes Éva)  3   Lajtha László (Nemes Éva)14
Engedelmesség és áldozat (Joseph Ratzinger)  4   Három hiba egy csapásra (Dr. Demeter Katalin)15
Virágszombatja estéjén (Erdélyi Zsuzsanna)  5   Madárbarát kertek (Lechner Judit)16
Veled járjuk utunkat (Dorothea Sölle)  5   Azt írja az újság (Unger Zsuzsa)17
Feltámadás és mennybemenetel (A. Schilling)  6   WUCWO imanap és találkozó (Budai Marka)18
Mikor tértél meg? (Nényei Gáborné)  8   Hírek, események (Eger, Életút, közgyűlés, Vác)21
Képelmélkedés (Jn 20,29 Róm 10,17; Fil 3,18)  9   A Magyar Kultúra Lovagja (Szilágyi Melinda)23
Liturgia (Unger Zsuzsa) 10   Te győzd le jóval a rosszat! (Csillag Attiláné)25
A tömjén (Romano Guardini) 12   Csőben sült (Dr. Pávics Lászlóné)25
Magyar lelkület Mallorcán (Gaál Jenő SVD) 13   Rábaközi népviselet (Vojtek Katalin)27
Juhász Gyula gondolatai 13  

R é s z l e t e k

Egyházképeim

Az ember képalkotó lény. Képzetek, hasonlatok nélkül nehezen jutunk igazi megértéshez. Én is így vagyok ezzel. Mostanában Sören Kierkegaard, a kétszáz éve született dán filozófus és teológus kesernyésen mulattató történetei – melyek nem csupán képek, de eseményeket elbeszélvén mozgó képsorok – segítettek megérteni a helyzetemet, s a körülöttem lévő, furcsán változó világot.

Engedelmesség és áldozat

Saját erkölcsiségünk nem elég ahhoz, hogy Istent igazán tisztelhessük, de a Fiú, aki testté lett, mindannyiunkat magában hordoz, s így odaajándékozza azt, amit mi magunk meg nem adhatnánk. Ezért része a keresztény létnek mind a keresztség, a Krisztus engedelmességébe való felvétel, mind pedig az Eucharisztia, melyben az Úr keresztig tartó engedelmessége mindannyiunkat átfog, megtisztít és bevon Jézus Krisztus tökéletes imádásába.

Veled járjuk utunkat

Veled járjuk utunkat, Istenünk, / mivel sohasem ismerhetünk meg téged teljesen, / téged, aki a rózsa szirmába rejtezel / és megbújsz a csavargó mosolyában / és így járod az utat mivelünk; / járni tanítasz és keresni téged.

Feltámadás és mennybemenetel

Az utolsó esemény, ami történelmi ténynek mondható (tehát egy meghatározott helyhez és időponthoz köthető), az Jézus halála a Golgota hegyén. Mindazt, ami e halál után történt, már nem tudjuk emberi szavakkal kifejezni. Túl van az ember evilágán, túl az emberi gondolkodás láthatárán. Nem itt történik, hanem Istenben, az ő örökkévalóságában, titkos rejtekében. Az örökkévalóság viszont nem egy hosszú időtartam. Isten az örökkévaló, mert benne nincs jelen–múlt–jövő. Ezek az igeidők a mi állandóan változó, elmúló és megújuló világunk részei.

Liturgia

A liturgia által egyházunk nemcsak az értelemhez szól a szent szavakkal, hanem minden érzékünkhöz. A szenteltvíz megérintése, a tömjén- és virágillat, a művészi alkotások látványa, a templom épületének térérzete, a zene sodró ereje, a csend, a méltóságteljes fegyelem, a mozdulatok drámaisága (mint például az ünnepi bevonulás, a térdre borulás, mellünk verése, keresztvetés), a szent öltözetek vagy az oltár díszes terítőjének látványa, egész lényünket magával ragadja. (NGné)

Lajtha László

Lajtha a háború után Budapesten jelentős állásokat töltött be: a Magyar Rádió zeneigazgatója, a Néprajzi Múzeum igazgatója, a Nemzeti Zenede főigazgatója volt. 1948-ban, egyéves londoni tartózkodás és sikerek után, barátai figyelmeztetése ellenére úgy döntött: hazajön. És ekkor hirtelen megváltozott körülötte minden. Nyugati kapcsolatai, hajlíthatatlan jelleme, bátor kiállása miatt a kommunista hatalom számára gyanússá, veszélyessé vált. A hatóság „politikai ellenállónak” tartotta: állásait, megélhetési forrásait sorra elveszítette, útlevelét 14 évre bevonták, műveit nem játszották, külföldön maradt fiaival nem találkozhatott. Értékesebb tárgyainak, festményeinek eladásából tartotta fenn családját.

Madárbarát kertek

Madáritató kihelyezése: lapos edényeket használjunk, amelyeknek a szélén meg tudnak kapaszkodni. Jól belátható helyre tegyük, ahonnan a macskákat is szemmel tudják tartani. Persze arra is gondoljunk, hogy a kerti padról kényelmesen figyelhessük őket, hiszen a vízben fürdőző madarak látványa legalább olyan kedves, mint a téli madáretető látogatóinak élénk nyüzsgése…