Az Új KALÁSZ 2013. február–márciusi száma.

Tartalomjegyzék

Nagyböjti vágyak (Nemes Éva)  3   Mérnökök mérnöke (ismeretlen szerző)16
Mindenüket elhagyták? (Alfred Schilling)  4   A tó tavaszi éneke (Dsida Jenő)17
Dobd el a semmidet (Anthony de Mello)  5   Virágoskert, az Éden másaként
(Lechner Judit)
17
Vértanúk egyháza (Vatikáni Rádió)  6   Bazsalikom (Tóth Árpád)18
Élő Isten! Jöjj, alakítsd lelkünket (taizéi ima)  6   Azt írja az újság (Unger Zsuzsa)19
A keresztények egysége (Unger Zsuzsa)  7   Jáki Sándor Teodóz OSB (meghalt)20
Üzenet (Eisenbarth Krisztina) 10   Szürkefejű öreg bácsó
(Nagy Gáspár verse)
20
Anima Christi (Haader Lea–UZS) 10   Dr. Takáts Ágoston (meghalt)21
Elfelejtett kincs (Nényei Gáborné) 11   Mese a fiamnak (N.H.)21
Magyar vagyok, de svábnak születtem
(Milbich Lajosné–F.K.)
 12   Napról napra (Szent-Gály Kata)23
Csermely Anna, Amabilisz nővér (meghalt) 14   Hírek
(Kerepes, Martonvásár, Tápiógyörgye, Bp.)
22
Te győzd le jóval a rosszat (Á.N.) 14   Recept (Dr. Pávics Lászlóné)24
Erkölcs és haza (Vértesaljai László–N.Gné) 15   A hetési ünnepi viselet
(Vértesaljai Antalné)
27

R é s z l e t e k

Nagyböjti vágyak

Bárcsak lett volna bátorságom a saját életemet élni, és nem azt, amit mások vártak el tőlem! Bárcsak ne dolgoztam volna olyan sokat! Bárcsak lett volna bátorságom kimutatni az érzéseimet! Bárcsak ápoltam volna a baráti kapcsolataimat! Bárcsak megengedtem volna magamnak, hogy boldogabb legyek!

Mindenüket elhagyták?

Jeromos képtelenséghez vezetőnek látta a szó szerinti értelmezést: százannyi feleséget fog kapni, aki most lemondott az egyről? Bizonyos, hogy Jézus nem háremet ígért övéinek. Jeromos szerint a százannyi azt hivatott érzékeltetni, hogy mennyivel magasabb rendűek, mennyivel értékesebbek a lelki javak az anyagiaknál.

Vértanúk egyháza

Ezekben az országokban szentmisére menni vagy hittanórára járni már önmagában véve veszélyes, gondoljunk csak a nigériai vérengzésre, amelynek katekézisre igyekvő gyermekek estek áldozatul. Pakisztánban az istenkáromlásra vonatkozó törvény szintén nagyon veszélyes a keresztényekre nézve. Számos esetben maga a tömeg lincseli meg a blaszfémiával vádolt személyt, még mielőtt bírósági tárgyalásra kerülne sor.

A keresztények egysége

A zsinat óhajtja és sürgeti, hogy a katolikus egyház gyermekeinek kezdeményezései karöltve haladjanak különvált testvéreink kezdeményezéseivel, vigyázva, hogy akadályt ne gördítsenek a Gondviselés útjába, vagy elébe ne vágjanak a Szentlélek jövendő ösztönzéseinek. (UR 24.)

Elfelejtett kincs

Rádöbbentem, mennyire rászorul gyerek, felnőtt, rokon, barát és ellenség. Kezdtem megérteni, miért mondja Jézus: Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást.” (Lk 6,28) Van, aki azonnal gyógyul tőle, van, aki hosszú lábadozási idő után, mint a testi betegségeknél is lenni szokott. De az áldás, mint az eső az égből, nem tér vissza az Istenhez dolga végezetlenül, hanem Isten képére formálja torzult énünket.

Magyar vagyok, de svábnak születtem

Először Mezőkövesdről jöttek summások. Hozták őket. Életemben akkor hallottam először csúnya beszédet. A svábok, ha káromkodtak, nem szidtak senkit, legfeljebb azt mondták: „azt a bútorraktárát!”, vagy ehhez hasonló ártatlanságokat. Ezek meg úgy beszéltek, hogy el voltunk ájulva!

Erkölcs és haza

A nemzeti érzést éppen ezért nem szabad elválasztani a kereszténységtől. A nem keresztény szellemű nemzeti érzés kegyetlen és értelmetlen háborúkhoz vezetett. Mondhatjuk: a megkereszteletlen nemzeti érzés puskaporos hordó. Ha tehát megkérdezik tőlünk, kik vagyunk, először kell vallani magunkat keresztény, krisztusi embernek, aztán magyarnak, ha azt akarjuk, hogy a hazánk haza legyen.

Azt írja az újság

Az Egyesült Királyság legfelsőbb bírósága a napokban azt a határozatot hozta, hogy a keresztényeknek nincs joguk visszautasítani a vasárnapi műszakot, mivel a vasárnapi munkaszünet nem jelenti hitük központi magvát. A határozatot ellenzők szerint ez hátrányos helyzetbe hozza a keresztényeket más vallások híveivel szemben. A cikkből megtudhatjuk, hogy egy baptista asszony a kárvallott, aki pedig hajlandó lett volna a vasárnap helyett inkább kevesebb fizetést elfogadni, éjszakai vagy szombati műszakot is vállalni.(2013.1.12.)