Új KALÁSZ
Szövetségünk kéthavonta megjelenõ újságja A/4es méretben, 28 oldalon fekete fehér képekkel. Felelõskiadó: Fekésházy Kinga.

A szerkesztõség tagjai: Nemes Éva (fõszerkesztõ,) dr. Pávics Lászlóné (fõszerkesztõ-helyettes), Unger Zsuzsa (olvasószerkesztõ, korrektor), Fekésházy Kinga, Gilicze Jánosné, Nényei Gáborné
Nyomdai kivitelezés: Pannónia-Print Kft. (Budapest)
A lapot fõszerkesztõnk cikke nyitja, majd helyet kapnak neves szerzõk (teológusok) rövidebb lélegzetû írásai, általában egy központi témához kapcsolódva.
Minden számban közzéteszünk kottát, verset, illetve receptet. Állandó rovata van a környezetvédelemnek és a gyermeknevelésnek.
Évfordulójuk kapcsán megemlékezünk híres emberekrõl.
Gondunk van az anyanyelv ápolására, akár játékos, fejtörõ formában.
Rendszeresen bemutatunk köztünk élõ, követésre méltó személyiségeket A nemzet napszámosa, A nemzet szolgálóleánya sorozatcím alatt.
Esetenként külön oldalt szentelünk a gyerekeknek, illetve az ifjúságnak.
Hírek, események rovatunkban a Kalász szövetség helyi csoportjainak életérõl, rendezvényeirõl számolunk be.
A 26. oldalon vendégként a Szent Mónika imaközösségnek adtunk állandó helyet.


Az Új KALÁSZ újság megjelenését a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatja.

Ezen az oldalon cikk részleteket olvashattok a folyóirat régebbi számaiból, ízelítõnek. Reméljük, elnyeri tetszéseteket az újság, és hamarosan rendszeres olvasóink között köszönthetünk.