Az Új KALÁSZ 2020. december – 2021. januári száma

Tartalomjegyzék

Szomszédom (Nemes Éva)
  3
Pap-kaptár
15
… és a földön békesség…(Nényei Gáborné)
  4
Csak én tudom, mi a tervem (Lechner Judit)
16
Csendes éj a lövészárokban (Nemes Éva)
  5
A legátus helye (Buzogány Emese)
17
Jöjjetek, ó hívek (Kotta)
  6
Azt olvastam az újságban (UZS)
19
Szüntelen karácsony (Gyökössy Endre)
  6
Járványnyelv tanulása (Dr. Demeter Katalin)
20
Kaffka Margit levelei fiához
  7
Kedves Lányok! (Szilágyi Melinda)
21
Mióta létezik vakcina (Nemes Éva)
  9
Sándor György humoralista mondásai
22
Hatvanéves jegyzetek
10
Legyél a legjobb éned! (Fekésházy Kinga)
22
Mondd csak (Lackfi János)
10
Hírek, események (Szombathely, Nagykáta, Tápiószecső, Kerepes)
23
Tente, baba, tente (Krizsán Ildikó)
11
Kínai kel és saláta
25
A nézés (Szabó T. Anna)
11
Székely újévi köszöntő
26
Mi volt az Ószövetség előtt? (Unger Zsuzsa)
12
Kolozsvár – Farkas utcai templom (Vlasits Gy.)
27
Dr. Tóth Margit (Nemes Éva)
14
 

Részletek

Szomszédom

Hányszor kértük: adj jelet! Adott: a találkozásokban, veszteségekben, magasságokban és mélységekben, szenvedésben és gyógyulásban is. Karácsonykor pedig: „Ez lesz a jel: találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.”

Mi volt az Ószövetség előtt?

Isten mindig is közeledett az emberhez, mindig is szólította, mindig is kinyilatkoztatta magát a kornak, helynek és saját szándékainak megfelelően. Amikor kezünkbe vesszük a Bibliát, akkor nem csupán egyetlen népnek, egy bizonyos időponttól számítható történetét tartjuk, hanem ebben benne foglaltatik a valóban Ádámig visszavezethető szent történet. Csak másképp, mint eddig gondoltuk.

Csendes éj a lövészárokban

Nem sokkal éjfél után, 1914. december 25-e első óráiban a német katonák gyertyákat gyújtottak, majd legismertebb karácsonyi dalukat, a Stille Nachtot kezdték el énekelni. A britek ismerték a dallamot, bekapcsolódtak.

Kaffka Margit levele fiához

A járvány szempontjából ma Budapest a legrosszabb hely az országban. Az utcánk is tele betegekkel, sokkal többen halnak Pesten, mint másutt. Azon kívül tudod, mily nedves és jéghideg ez a díszes lakás, és hogy szénjegyet, meg szenet nem kapván, alig merek fűteni.

Mióta létezik vakcina?

Az 1770-es évektől többen is megfigyelték, hogy azok a fejőasszonyok, akik egyszer már megbetegedtek a fekete himlőtől, a további járványok során már nem kapták el a betegséget, amelynek egy változatát a tehenek terjesztették.

Hatvanéves jegyzetek

A fanatikus ember még akkor is ragaszkodik az eszközeihez, amikor a célt már rég elfelejtette. □ Mulatságos, hogy mindenki meg akar maradni fiatalnak, de a legnagyobb sértés, ha valakiről azt mondják, hogy éretlen. A virágszálba könnyebb belerúgni, mint a karóba.

Dr. Tóth Margit

Tudományos kutatásainak egyik fő területe a kopt népzene volt, melyet 1980-tól Egyiptomban gyűjtött és rendezett sajtó alá. A világon elsőként ő volt képes arra, hogy az addig csak szájhagyományban őrzött zenei tradíciót tudományos igénnyel, rendkívül részletesen, írásban rögzítse.

Csak én tudom, mi a tervem veletek

Mit akar tőlünk ez a vírus? Hiba csúszott volna a Teremtés művébe? Vagy mindez a Terv része és ahelyett, hogy a gyors visszarendeződésben, a vírus mielőbbi elpusztításában reménykednénk, az egész folyamat értelmét kellene megfejtenünk, tanulságait beépíteni életünkbe?

A legátus helye

Nagyon jó törekvés az ökumené. A kórházban vagy a börtönben vannak olyan történetek, amelyek bizonyítják, hogy létezik is. Katolikus korszakomból megtartottam azt, hogy szeretek térden állva imádkozni, de térdműtétem volt az elmúlt évben, azért most nem megy annyira a térden állás, de gondolatban azért most is igyekszem térdre ereszkedni, mert szent, igaz Istenünk van, aki méltó arra, hogy alázattal közeledjünk hozzá.

Azt olvastam az újságban

Felnőtt egy nemzedék, amelynek voltaképpen nincsen semmi baja: nem volt sem háború, sem éhínség, utazhat, világot láthat, semmi megszorítás nincs, pofont sem kapnak a rendőröktől. Miért kellene álságos szabadságharcot folytatniuk? (MN 2020. 9. 30.)