Az Új KALÁSZ 2019. december – 2020. januári száma

Tartalomjegyzék

Angyalok és pásztorok az Alföldön (Nemes Éva)
  3
Hajdanán ezt lehetett olvasni (UZS)
16
Emmanuel (Zászkaliczky Pál)
  4
Azt olvastam az újságban (UZS)
17
Bárcsak régen fölébredtem volna (kotta)
  4
Egyház-felújítás (Nagy Kata)
18
Betlehem (Rónay György)
  5
Nekünk is Lucullus terít? (Unger Zsuzsa)
19
Ünnepre ők is hazaérnek (Infostart)
  5
Isten versei 28. 77. (Szentmihályi Szabó Péter)
19
Kaptak helyet a szálláson (Unger Zsuzsa)
  6
Hangvarázs (Dr. Demeter Katalin)
20
A szerelem lát (Nényei Gáborné)
  9
Nyári Kalász-tábor hirdetése
20
Lehajol az emberekhez (Unger Zsuzsa)
10
Kedves Lányok! (Szilágyi Melinda)
21
Udvardi Erzsébet (Nemes Éva)
12
A karácsonyi Jézushoz (Bódás János)
22
A fény megérkezik (Nagy Gáspár)
13
A fiatal Galileo. Büntetésben a gyerek. (rajz)
22
Karácsony (Fekete István)
14
Hírek, események (Szombathely, Pettend, Bp.)
23
Karácsony-est (Áprily Lajos)
15
Akár egy kistányérral (Hegyi Éva)
25
Új esztendő küszöbén (Lechner Judit)
15
Harmincéves lapunk (Szerkesztőség–UZS)
26
Patrona Hungariae (NÉ)
16
A nagycenki Széchenyi-kastély (Vlasits Györgyi)
27

Részletek

Angyalok és pásztorok az Alföldön

Osztán csönd lött. Látom ám, hogy a katonák fölállnak, lévöszik azt a röttenetös sapkájukat, a párttitkárnak mög hull a könnye, mint a záporeső, a téeszelnök mög az orrát fújja. Nem néztek azok sénkire, csak rítak, mer űk is érözték, möglátogatta Isten az ú népit.

Udvardi Erzsébet

Udvardi Erzsébet nem tud (és nem is akar) szabadulni a Betlehemi Csillagtól, amely fölragyogott a távol élőknek, és vezette őket, egészen addig a helyig, ahol a Gyermek nyugodott. Tamás Istvánnal közös otthonukban európai szellemet és élő lelket tapasztalhattak meg mindazok, akik leülhettek akár néhány percre is a hatalmas üvegablak alatt, vagy helyet foglalhattak egy kiveszőben lévő, de annyira kívánatos emberi világ fonott karosszékeiben.

Betlehem

Fájdalmak emberét hozod világra nyomban, fájdalmak anyja vagy, / fájás nélkül szülő amint a nyirkos szalmára lerogytál, / s öled végtelen távolából meghallottad a koldus Újszülött / didergő zokogását.

Kaptak helyet a szálláson

És akkor hazánk XX. századi példáját adta a lengyel-magyar barátságnak. Kijelentette Hitlernek, hogy semmiféle Lengyelország ellenes hadműveletben nem fog részt venni, és azt sem engedi, hogy Magyarországon keresztül vonuljanak a német csapatok Lengyelországba. Ellenkezőleg. A magyar kormány titokban megnyitotta határunkat a lengyel menekültek előtt.

A szerelem lát

Aki szerelmes, az kincses titkok kimeríthetetlen gazdagságát látja meg a látszatvalóság mögött. A kívülállók erre nem képesek, nem értik sokszor, hogy mit lehet szeretni azon a tucatemberen, aki esetleg még csak nem is szép! Ám a szerelem meg tudja különböztetni az egyetlent az egyiktől.

Lehajol az emberekhez

Az ószövetségi embernek létével egyidős tapasztalata, hogy Isten lehajol a mennyből. Meghallja az emberek sírását, látja nyomorúságukat és megsegíti őket. Megakad rajtuk a szeme, és többé nem is tudja levenni róluk. Szólítja őket, szövetséget ajánl, és a létrejött kapcsolatot soha sem akarja felmondani, mert hűséges Isten.

Új esztendő küszöbén

A Föld a térben, a naprendszerben még csak az augusztusi csillagképek előtt száguldott, amikor a kronologikus időben már feléltük egy teljes kerek esztendő javait! Hét hónap alatt elhasználtuk az egy évre elegendő készleteinket, természeti erőforrások iránti igényünk és károsanyag-kibocsátásunk elérte azt a szintet, amit a földi ökoszisztéma egy éven belül még újra tud termelni, illetve el tud nyelni. A múlt század hetvenes éveiben az „ökológiai túllövés” napja december utolsó harmadára esett, de 2019-ben már július 29-én túlléptük ezt a határt!

Hajdanán ezt lehetett olvasni

„Kedves mester, és ezt nevezi mérték utáni öltönynek?” „Még nem tetszett hallani szemmértékről?”

A nagycenki Széchenyi kastély

Mesélték, hogy az apa gondosan ügyelt fia szellemi és testi fejlődésére. Ez utóbbi érdekében egy hokedlit adott a kezébe, s azt kellett mindennap emelgetnie. A kovácsnak pedig meghagyta, hogy naponta üssön bele észrevétlenül egy újabb szöget. A nehezülő széket végül úgy emelgette a fiú, hogy az egy felnőttnek is dicséretére vált volna.