Az Új KALÁSZ 2019. augusztus–szeptemberi száma

Tartalomjegyzék

Egyszemélyes csoport? (Nemes Éva)
  3
Nyári furulyaszó (Illés Sándor)
14
Ő az egyetlen (Unger Zsuzsa)
  4
Vendégségben (Lechner Judit)
15
Kardos Klára (Nemes Éva)
  6
Vajda Válja (Unger Zsuzsa)
16
Auschwitzi napló, Credo (Kardos Klára)
  7
Sok múlik a megszólításon (Zatykó László)
17
Befogadó, életadó plébánia (Fábry Kornél)
  8
A sivatagi atyák bölcsességéből
17
Nyár (Túrmezei Erzsébet)
  0
Veszni indult (már)
18
Ó, Mária (Pozsony-virágvölgyi kotta)
  9
Csontváry Kosztka Tivadar (Nemes Éva)
18
Suscipe (Szent-Gály Kata)
  9
Azt olvastam az újságban…(Unger Zsuzsa)
19
Berzeviczy Albert (Nemes Éva)
10
Tiszta, örök szerelem (Nényei Gáborné)
20
Búcsú a Monarchiától (Berzeviczy Albert)
10
Kedves Lányok! (Szilágyi Melinda)
21
Muzsinszki Nagy Endre (Nemes Éva)
11
Hírek, események (Pápa, Solymár, Róma)
23
Rontásűző mágiával kezdődött (Nemes Éva)
12
Hull a szilva a fáról (Dr. Demeter Katalin)
25
Focimeccs (Romhányi József)
13
Kedves Olvasóink! (Szerkesztőség)
26
Nem a siker tesz boldoggá (Preisinger Sándor)
13
A tiszadobi Andrássy kastély (Vlasits Györgyi)
27

Részletek

Egyszemélyes csoport

Újságunk mostani számában a fociról, a játék öröméről írunk, mert sok fiatalnak segítség lehet a csapat, a közösség alkotás eme sajátos formája. Különösen ott, ahol nem a siker, nem a pénz a legfontosabb tényező, ahol az örök haszonlesők nem biodíszletnek és nem reklámfelületnek használják a sportolókat.

Ő az egyetlen

A vallástörténészek általánossá vált véleménye szerint a politeizmus időben mindenképp megelőzi a monoteizmust. Ennek természetes oka az, hogy az ember a világot (mint amiből annak teremtőjére lehet következtetni) mindenkor roppant sokrétűnek, színesnek észlelte. Ezért gondolt mögötte-fölötte ugyanilyen gazdag világot. Hogy a kifelé megnyilvánuló sok isten-tisztelet során a szíve mennyire forgácsolódott szét, vagy irányult mégis egyazon hódolatba – ezt nem tudhatjuk.

Kardos Klára

Mivel a Kardos család a zsidótörvények hatálya alá esett, Klára 1944. június 6-án a szegedi gettóba került, ahonnan Auschwitzba szállították. Munkára alkalmasnak ítélték, ezért szeptemberben Bergen-Belsen érintésével Salzwedelbe vitték, és egy hadiüzemben dolgoztatták. 1945. április 14-én szabadult, teljes kimerültségben. Családjának egyetlen tagját sem látta viszont többé. Meghurcoltatásáról később visszaemlékezést írt, amelyben a katolikus hit erejéről és a megbocsátó szeretetről tanúskodott. Hazatérése után nagy szegénységben élt.

Suscipe

Uram, fogadd el életemnek / szegényes, barna kenyerét! / Sokat nem érő, nem szegetlen, / de minden morzsát összeszedtem / és két kezemben itt hozom feléd. / – Uram, fogadd e lélek életét!

Búcsú a Monarchiától

A magyar bolsevisták politikájuknak nemzetellenességében a nemzeti érzés teljes megtagadásában messze túlmentek orosz mintaképeiken. Az orosz bolsevizmus sohasem tagadta meg orosz jellegét; sőt Csicserin külügyi népbiztos egy szikratáviratában lángszavakkal szólalt föl a német népre rákényszerített békeszerződés ellen, mert az „kétségtelenül német lakosságú területeket elszakít Németországtól”.

Nyári furulyaszó

De így, aratás idején, amikor hazagondolok a falumra, mindig eszembe jut Ignác, a bolond. Talán ezért hallom a furulyaszót is. Azt a régit. Mert ma már megértem az üzenetét az ellobbant régi nyaraknak. Igaza volt Ignácnak. A csodák belülről fakadnak.

A sivatagi atyák bölcsességéből

Szerinted testvér, mit kell követni: a szívet, vagy az értelmet? – kérdezte egy öreg szerzetes. – A szívet. – De miért? – Egyszerű okból: a szív diktálja a kötelességeket, az értelem pedig kifogásokat talál, hogy ne kelljen megtenni őket.

Azt olvastam az újságban

A japánok visszatérnek eredeti írásmódjukhoz: ezentúl ismét a családi név fog első helyen állni, akárcsak hazánkban. Ezt az ún. keleti sorrendet alkalmazzák Kínában, Koreában, Tajvanon, Szingapúrban és Vietnamban.

Tiszta, örök szerelem

Követendő példa az ún. „második tisztaság” vállalása is: a korábbi együttélést követően önmegtartóztatás a szentségi házasság megkötéséig. Az ilyen párok átérezhetik Isten megbocsájtó irgalmát, és bár szenvedés és csalódás árán – a tisztaság kincsét is.