Az Új KALÁSZ 2019. június–júliusi száma

Tartalomjegyzék

Szabadulószobából a belső várkastélyba (Nemes Éva)
  3
A vevőnek mindig igaza van (Lechner Judit)
16
Megőrzendő kincs (Unger Zsuzsa)
  4
Künn, a legelőn (N. N.)
17
Személyes emléktöredékek (Pálos Frigyes)
  6
A férfi és nő eredeti egysége III. (Babos–Gál–Vadász)
18
Boldog (Mezey Katalin)
  7
Azt olvastam az újságban (Unger Zsuzsa)
19
Imádság a Szentlélek hét ajándékáért (SSC)
  7
Három hibát egy csapásra (Dr. Demeter Katalin)
20
Tudta? (Pünkösdi király)
  7
Felvételizők az egyetem kapujában (N. N.)
20
Zichy Géza (Nemes Éva)
  8
Kedves Lányok! (Szilágyi Melinda)
21
Cigányaink (Székely János püspök)
  9
Tanári ária (Lackfi János)
22
A magyarszéki kármelita kápolna (Saverio Cannistra)
11
Hírek (Tápióbicske, Veresegyház, Pápa
23
A pozitív pszichológia negatív hatásai (H. C. blog)
12
Légy jelen a szentmisén!
23
A lélek szakemberei (Unger Zsuzsa)
13
Hova dobjam? (Unger Zsuzsa)
23
Hajdanán ezt lehetett olvasni (Unger Zsuzsa)
13
Láthatatlan védvonalunk (Giulia Enders)
25
Kosztolányi Dezső (Nemes Éva)
14
Ica néni kiflije (Varjú Lajosné)
25
Édes Anna (Kosztolányi Dezső)
15
Útkereső (Nényei Gáborné)
26
Veni Creator (taizéi kotta)
15
Könyv a falra (Humusz Hírek
26
Eladó (Unger Zsuzsa)
15
A nádasladányi Nádasdy kastély (Vlasits Györgyi)
27

Részletek

Szabadulószobából a belső várkastélyba

Már látom lelki szemeim előtt, milyen izgalmas lesz az „Arany János szabadulószoba”, ahol el kell kapni Toldi Miklós repülő kövét. A tanulók megismerik Ágnes asszonyt (aki lepedőjét és az őrület határát súrolja), és segítenek neki a patyolatra sikálásban. A radványi sötét erdőben pedig addig bóklásznak, míg rá nem bukkannak Bárczi Benő hosszú hegyes tőrrel ellátott tetemére. Kiszabadulásuk végső stádiumában a diákok gáztűzhelyen ülve, pengetik a lantot, és lelkesen énekelik a walesi bárdok dalát.

Megőrzendő kincs

Jézus imádságai a zsoltárok voltak. Küldetését is ószövetségi háttérrel láttatja, amikor például önmagát – a pusztai vándorlás mannacsodájára utalva – égből alászállott kenyérnek mondja. Jézus az ünnepekre felmegy Jeruzsálembe, és a templomadót is megfizeti. Mondhatni róla: igaz izraelita. Persze látja, nagyon is jól látja, hogy kézen-közön miképp silányodik el a gazdag örökség. Ezért megkülönböztetést tesz: hallgatni kell azokra, akik Mózes székében ülnek, de rossz példájukat nem kell követni.

Boldog

akinek a szemén kifénylik, / hogy süt benne az Isten napja, /
akinek lelke nehéz selymét / magasságos szél lobogtatja.

Pünkösdi király

Hazánkban a XVI. században már ismert volt a pünkösdi királyság múló, értéktelen voltára utaló szólás. A pünkösdi királyt versenyjátékokkal, főleg lóversennyel, a fiatalabb korosztályoknál bothúzással, kakaslövéssel választották. A pünkösdi király egy évig a legények vezetője, bírája volt.

Zichy Géza

„Kevés embernek volt annyi alkalma megismerni az élet magasságait és mélységeit, mint nekem. Hogy nem veszítettem el hitemet és nem lettem embergyűlölő, azt vallásos nevelésemnek köszönhetem. Ez tartotta fönn lelkem egyensúlyát jóban, rosszban, ennek köszönhetem, hogy tengernyi bánat és csalódás hatása alatt nem vonult be szívembe a keserűség és életuntság.” (Emlékeim)

Cigányaink

Úgy gondolom, hogy nagyon sok cigány családnak mindenekelőtt egy segítő emberre volna szüksége. Aki például a hivatalos ügyeiket intézi. Az átlagos cigányember sokszor nem is érti a hivatalos levelek nyelvezetét. Munkakeresésnél, szerződéskötésnél, vagy akár egy kórház felkeresésénél is szükségük lenne egy mentorra [közvetítő, segítő személy].

A lélek szakemberei

A pszichológia azonban nem ismeri a bűn fogalmát (csak az így vagy úgy, netán amúgy cselekvés értéksemleges mivoltát), és azért akar mentesíteni a lelkifurdalástól, hogy jó hangulati közérzet töltse el a hozzá folyamodókat. Teszi ezt tarifás tréningek, egyéni vagy csoportterápiák során, miközben kiürülnek a gyóntatószékek.

Kosztolányi Dezső

Reád semmi szükség a proletárállamban – feleli Kun Béla. Versek nem kellenek. Majd tanulsz valami mesterséget. Ha okoskodsz, ki fogunk végezni.

Útkereső

A fenti ismertető sorokkal ajánljuk kedves Olvasóinknak munkatársunk könyvét, amit a Kalász irodában kedvezményesen lehet megvásárolni.