Az Új KALÁSZ 2018. június–júliusi száma

Tartalomjegyzék

Zengjen a Te Deum! (Nemes Éva)
  3
Bibliodráma (Dr. Sarkady Kamilla)
14
Földművelés és halászat (Sigfried Grän)
  4
Nevelés a villamoson (Nényei Gáborné)
15
A missziós kereszt közelről
  6
Ott tart, ahol a mádi izraelita
16
Hetven éve államosították az iskolákat
  7
Misi, a csillagos homlokú (Sütő András)
17
Tizenöt éve halt meg Lénárd Ödön
  7
A trükkösök egyik trükkje (Dr. Demeter Katalin)
19
Nem szoktam – hadd szokjam (Lénárd Ödön)
  8
A belső hang (Hrtyan Pál Dánielné Ágnes)
19
Megkötöm lovamat (kotta)
  8
Képelmélkedés
19
Ki itt belépsz (Lénárd Ödön)
  9
Azt olvastam az újságban… (Unger Zsuzsa)
20
Színjáték (wikipedia)
  9
A lányok (Karinthy Frigyes)
21
Ne mondja, hogy vérbíró! (Kerényi Lajos)
  9
Számtan a szünidőre
22
A nevelők közösségének imája
10
Hírek, események (Budapest, Vác, Sümegprága)
23
Szeret, nem szeret, szeret (Lechner Judit)
11
Gombás (bébi) tök (Nényei Gáborné)
25
Megszólal a gyerekünk (J-né Klucsár Andrea)
12
Tájház: Cserépváralja
27
Gróf Teleki Pál szavai
13
 

Részletek

Zengjen a Te Deum!

A hálátlanság a szeretet és ajándékozás áradásával szemben épített lelki gát. „Boldogságfokozó” programjainkba vegyük bele a Te Deumot! Zengjen az ókeresztény lelkiség nagy himnusza „Téged, Isten, dicsérünk!” – s ne csak tanév végén! Éneklésével neveljük magunkat és diákjainkat is hálára, vagyis hogy Isten imádását tartsák a legszebb, az emberhez legméltóbb foglalatosságnak.

Názáret és környéke

Izraelben – a régi időkben – az olajbogyó képezte a természetes gazdagságot. Az örökzöld olajfák minden nehézség nélkül kibírtak hosszabb száraz időszakokat is. Bár csak minden második évben hoznak termést, de a gazda tudta úgy rendezni a dolgot, hogy a fák egy része egyik, másik része másik esztendőben teremjen neki. Az olajfák májusban virágoznak, az aratás pedig október elején van. A gyümölcsöt botokkal verik le az ágakról (MTörv 24,20). Egy olajfa átlagtermése 25 liter olajt ad. A kenyér és bor mellett az olaj a legfontosabb élelmiszer.

Hetven éve államosították az iskolákat

A kormány azonban az egyház hozzájárulása nélkül is benyújtotta az erről szóló törvénytervezet az országgyűlésnek, amely 1948. június 16-án megtárgyalta és el is fogadta azt. Ekkor történt Slachta Margit híres tiltakozása. A parlament elfogadta a törvényt, ezután a kormánypárti képviselők elénekelték a Himnuszt, amit ő ülve hallgatott végig. Ezért a mentelmi bizottság kétszer hat hónapra kitiltotta és mentelmi jogát is felfüggesztette, ami magyarországi politikusi pályája végét is jelentette.

Tizenöt éve halt meg Lénárd Ödön

1948. június 17-én letartóztatták és izgatás vádjával hatévi börtönre ítélték. A Gyűjtőfogházban és a váci börtönben raboskodott, innét 1953. augusztus 1-jén amnesztiával szabadult. Mivel nem tette le az államesküt, nem kapott egyházi beosztást. Ezután triciklis kifutóként dolgozott az Óbudai Cipőjavító Szövetkezetnél, majd annak megszűnése után, 1961-ben vízóra-leolvasó volt. Ugyanazon évben újra letartóztatták, és összeesküvés címén 7,5 év börtönre ítélték. Márianosztrán és Sátoraljaújhelyen őrizték, ahonnét 1963-ban amnesztiával szabadult. Ezt követően adminisztrátorként dolgozott. 1966-ban ismét letartóztatták és először 8, majd összes eddigi ítéletét összevonva 19 évre ítélték.

Nevelők, tanárok imája

Előimádkozó: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
Mind: a családi asztal kenyerét, az igazság és a barátság kenyerét, az igazságosság és a szabadság kenyerét, hogy együtt növekedjünk, és kialakuljon bennünk a krisztusi ember.

Szeret, nem szeret, szeret…?

A parlagfű tömeges elterjedése Magyarországon azért is érdekes jelenség, mert alig néhány évtized alatt, szinte robbanásszerűen ment végbe, amint hozzászokott a hideg télhez, és a gyomirtó szerekkel szemben egyre ellenállóbbá vált. Valójában az evolúció működését, az alkalmazkodást, a kiválasztódást figyelhetjük meg rajta, szemünk előtt történik meg a faj átalakulása! Egy-egy tő több tízezer magot is hozhat, a beporzást, a magvak terjesztését egyaránt a szél végzi, így tud felbukkanni mindenütt, ahol a talajt az ember megbolygatja. Valóban a parlag füve…

Gróf Teleki Pál szavai

Nehéz ma igaz úton járni, de lehet. • Hit nélkül nem fogunk kivezető utat találni abból a nagy káoszból, amely ma a világon uralkodik. • Anyagi veszedelmek helyett lelkiek azok a veszedelmek, amelyek Európát szaggatják, s ennek következtében minden nemzet vigyázzon saját lelkére, hogy erős és tiszta maradjon. • A hit ma a legerősebb várunk. • Nincsenek kis nemzetek, csak kishitűek, nincsenek kis emberek, csak kicsinyhitűek. • Sohasem ujjongtam hangosan, sohasem álmodoztam és sohasem estem kétségbe.