Az Új KALÁSZ 2018. április–májusi száma

Tartalomjegyzék

Nem és igen (Nemes Éva)
  3
Vándordal (Czigány György)
15
Megváltás (Nényei Gáborné)
  4
Harangok, csengettyűk, kelyhek (Lechner Judit)
16
Húsvéti körmenet (Szolzsenyicin)
  5
Képelmélkedés
17
Vasárnapi kérdés (Hegyi Éva)
  7
Egy kis vidámság
17
Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin (N.É.)
  7
Azt olvastam az újságban (Unger Zsuzsa)
18
Idézetek (Szolzsenyicin)
  7
Kedves Lányok! (Szilágyi Melinda)
19
Dr. Kerekes János Károly (Nemes Éva)
  8
Megkezdődött a béke (Dr. Pávics Lászlóné)
20
Kerekes atya (Tanítványa)
  8
Böjti és húsvéti hagyományok (M.T. Mária)
21
Népdalzsoltár 86.
  9
Hírek, események (Budapest, Nagykáta)
21
Csak a szívedre vigyázz! (Kerekes Károly)
10
Diós korong (Barna Lászlóné)
25
Népdalzsoltár 84.
10
Irgalmas szamaritánus – ma (Káprázatos)
25
Názáret és környéke (Sigfried Grän)
11
Pünkösdölő (Szentimrei Jenő)
26
Mi történik velünk, ha sorscsapás ér bennünket? (V. Komlósi Annamária, Fodor János)
13
Tájház: Tard
27
Boros Fortunát (wikipedia)
15
 

Részletek

Nem és igen

A mai ember legnagyobb problémája nem a „hiszek, ha látom” tapasztalatára épülő normális kétely. A mai ember nagy tévedése, hogy azt látja, amit hisz. És mit hisz? Amit a csoport, a banda, az osztálytársak, a manipulált hírek, a munkahelyi pletykák mondanak.

Idézetek

Attól nem leszünk boldogok, hogy fehér kenyéren taposunk, és belefulladunk a tejbe. De már ma azok lehetünk, ha megosztozunk másokkal a szűkölködésben. Ha csak a „boldogsággal” és a szaporodással törődünk, értelmetlenül népesítjük be a Földet, és egy félelmetes társadalmat hozunk létre.

Kerekes atya

Nagy örömmel láttuk meg személyében azt az embert, akinek kedve támadt a zsoltárokat magyar népdalokhoz igazítani. Kiránduló, együtt táborozó kis közösségünk akkor már évek óta dalolta ezeket az írógéppel, kézírásos kottákkal sokszorosított füzetekből. Kezdeményezése ekkor új lendületet kapott. A mellészegődött munkatársakkal jelentősen, több mint kétszeresére bővítették a gyűjteményt, és az sok-sok keserves, kilátástalannak mutatkozó igyekezet után meg is jelenhetett nyomdai alakban. Első ízben immár 35 évvel ezelőtt, 1983 márciusában.

Názáret és környéke

Jézus napjaiban Názáretnek 150-200 lakosa lehetett; kocka alakú házakban vagy sziklába vágott barlanglakásokban éltek A barlangban hátul volt az állatok helye. Ugyancsak ott tárolták az emberek, de az állatoknak szánt készletet is: gabonát, száraz gyümölcsöt, szénát.

Mi történik velünk, ha sorscsapás ér bennünket?

Tudunk arról is, hogy vannak emberek, akiket éppen a sorscsapások változtatnak meg úgy, hogy jobb emberré lesznek. Megváltozik az életszemléletük, az értékrendjük. Akik korábban a sikereket, a javakat hajszolták, azok ráébrednek, hogy fontosabbak az emberi kapcsolataik, az hogy törődhetnek másokkal és a környezetükkel. Emberségesebb emberré lesznek!

Boros Fortunát

1948-ban ő vezette a csíksomlyói búcsú körmenetét. Ezután a hatalom emberei már állandóan zaklatták. 1951. augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a romániai házakból összeszedték a szerzeteseket és Máriaradnára gyűjtötték őket. Fortunát atyát a készülő Duna-csatornához vitték munkatáborba. Az embertelen körülmények között 19 hónap után tüdőgyulladást kapott, magatehetetlen beteggé vált, de még ekkor is bántalmazták. Mint gyengélkedőt, lapáttal agyonverték.

Képelmélkedés

Én harmadnapra felépítem azt. (Jn 2,19) A Patyomkin-épületek roskadoznak, büszke tornyaink is leborulnak.: mert hiába betonozunk alapot, ha az alap alatt hatni nem tudunk. Az Úr testének temploma viszont új teremtésként támad a „földből”.

Egy kis vidámság

Egészen bizonyos, hogy a hajhullás elleni kúra segíteni fog?
–Nyugodjék meg! Múltkoriban egy fénylőn kopasz fejű vendégem négy hét után – amikor a számlát átnyújtottam neki – már képes volt a haját tépni.

Azt olvastam az újságban

Megalakult a Bodor Tibor Kulturális Egyesület. Névadója a vakok és gyengelátók számára már 9000 órán át olvasott fel szépirodalmat, hogy abból hangos könyv szülessék. Más is csatlakozhat a nemes célkitűzéshez. Ehhez elég annyi, hogy a Kis herceg meseregény 13. fejezetének első oldalát próbaolvasás gyanánt elküldje a hangkolcsonzo@gmail.com címre, ahol eldöntik, hogy az illető alkalmas-e nagyobb művek felolvasására is.