Az Új KALÁSZ 2017. február – márciusi száma

Tartalomjegyzék

Óriások vállán (Nemes Éva)
  3
Szent-Gály Kata (életrajza és versei)
15
János pap országa (Arany János)
  4
Hóvirágos télutó (Lechner Judit)
17
Elkéstetek (Reményik Sándor)
  5
Apu még csak egy kört (Dr. Pávics Lászlóné)
18
A címoldal képéhez (Luther Márton)
  6
Ki a mecánás és mi a TAO? (Nemes Éva)
18
Péter sírása (Sík Sándor)
  6
Kis Kalász (Szilágyi Melinda)
19
A szenvedélyek (Pável Velikanov)
  7
Azt olvastam az újságban (Unger Zsuzsa)
21
Fordítsa arcát feléd az Úr (képelmélkedés)
  7
Száz évesek (N.G.)
22
Erő az erőtlenségben (Stella Leontin)
  8
Illésy Mária néni intelmei (Nényei Gáborné)
24
Arany János madarai (Herman Ottó)
  9
Hírek (Budapest, Solymár)
24
Toborzó (Amade László és Arany János)
12
Medvehagymás pogácsa (Horváth Józsefné)
25
Márika és a szilvásgombóc (Nényei Gáborné)
13
Nem megalázó és unalmas? (Unger Zsuzsa)
26
Kell a gyereknek a korlát (Jan-Uwe Rogge)
13
Pilisszentlászló (Vlasits Györgyi)
27

Részletek

Óriások vállán

A régieknek csupán saját írásaik álltak rendelkezésükre, nekünk azonban megvannak az ő írásaik, továbbá mindaz, amit kezdettől napjainkig írtak. Így többet ismerünk, de nem tudunk többet. Ily módon olyanok vagyunk, mint az óriás vállán álló törpe. Többet lát, de nem saját termetének köszönhetően, hanem fenntartója mérete miatt.”

A szenvedélyek

A szenvedély az, ami szenvedést hoz, de ez a szenvedés sokszor kifejezetten kívánatosnak tűnik. A keresztény aszkéták a szenvedély megszállottját egy kutyához hasonlították, aki fűrészt nyalogat – a nyelvéből kifakadó vér íze megrészegíti, és még nagyobb erővel veti magát az éles fűrészre, amíg az teljesen szét nem szaggatja testét. A szenvedély legfőbb vonzereje abban van, hogy a szemünk előtt lebeg a közelinek tűnő élvezet – de egyre messzebbre kerül, ahogyan az ember egyre inkább elmerül a szenvedélyben. A lényegét tekintve minden fajta szenvedély parazita. A szenvedély azokon a jó erőkön és törekvéseken élősködik, melyeket Isten ültetett az emberbe.

Erő az erőtlenségben

Az ő csodálatos példájuk mutatja, hogy nemcsak a betegség gondolatával lehet élni, hanem a betegség ellenére is (sok esetben úgy látszik, pont a betegség miatt) rendkívüli erőfeszítéseket lehet tenni. Annak ellenére, hogy nagyra becsüljük az egészséget, nem attól függ az emberi élet értéke és értelme.

Arany János madarai

Háttal ülnek egymásnak, fejök jobbra-balra áll, mérgelődnek is, éppen, mint az osztrák címerbeli kétfejű sas, melynek csőre-szeme haragosan nyílik.

Kell a gyereknek a korlát

A határok támasztékot adnak. Kicövekelik azokat a tereket, amelyeken belül a gyerekek szabadnak és biztonságban lévőnek érzik magukat. Határok nélkül a gyerekeknek védett terük, szabad mozgásterük sincs.

Szent-Gály Kata

Előtted nem titok az élet, / és benne minden összefüggések / világosak és áttekinthetők. / Látod a múltban a jövőt, / magban a fát, / a szunnyadó, pöttyös tojásban / /a domb jövendő kórusát. / És tudod azt is, hogy mivé leszek, / ki behunyt szemmel csak megyek, megyek.

Hóvirágos télutó

Ahogy a hóvirágmezőket csodáljuk, feltűnik, hogy mennyire a talajfelszín közelében élnek. Az arasznyi növényke még a virágait sem tárja a nap felé, úgy bókol a földre pislogva, mintha nem is értené, mit keres itt ilyen kora tavasszal, a hagymái pedig sekélyen ülnek a föld felső rétegében. Nyáron aztán végképp magába húzódik, még a gyökereit is eltünteti, úgy kuporog a hagyma a földben, mintha semmi köze nem volna az élő világhoz!

Öltözz szentnek!

Amerikában Mindenszentek előestjén a keresztények nem a szokásos rémisztő halloween-jelmezeket veszik fel, hanem szenteknek öltöznek. Nagyon jó ötlet, próbáljátok ki ti is.
Addig is íme néhány megvalósított ötlet. Kitaláljátok-e melyik bibliai alakról vagy szentről van szó?

Azt olvastam az újságban…

A jövő nemzedék érdekeinek védelmét ellátó “szószóló” szerint be kell tiltani hazánkban a termőföldek kárára végzett beruházásokat, amíg a “rozsdaövezetben” van elég terület. Az 1960-as évektől ugyanis 700 ezer hektárnyi termőföldet vontak ki a művelésből.! (MN 2016. 11. 30.)

Küldöttgyűlésre csalogató

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a KALÁSZ 2016. évről szóló beszámoló küldöttgyűlésére, melyet 2017. március 4-én tartunk a Városmajori Kistemplomban (Budapest XII. Csaba u. 5). A 10 órakor kezdődő szentmise előtt gyónásra is lesz lehetőség. Vezetőség