Az Új KALÁSZ 2016. december – 2017. januári száma

Tartalomjegyzék

Szívszakadva (Nemes Éva)
  3
Recept (Gyökössy Endre)
14
Advent, türelmes várakozás (Nényei Gabriella)
  4
Virágtörténelem (Lechner Judit)
15
Csillagok, csillagok (Benedek Elek)
  5
A hikikomori jelenség (Nemes Éva)
16
Bolti betlehem
  6
Kicsi számítógéppel?
17
Befogadták vagy elküldték övéi? (Unger Zsuzsa)
  6
Advent: várakozás (Hegyi Éva)
17
Charles de Foucauld (Weibl Lipót)
  8
Azt olvastam az újságban (Unger Zsuzsa)
18
Az irgalmasság mindig veszteséggel jár? (U.ZS)
  9
Kis Kalász (Dr. Werner–Szilágyi)
19
Visszaköszön a múlt (Dr. Pávics Lászlóné)
  9
Szaporán keljetek (kotta)
21
Az Ige (Pavel Velikanov)
10
Sokféle módon szólsz
21
Amikor eljön a te országod (Josef Osterwalder)
11
Hírek, események (Vác, Budapest)
22
Ti tudjátok (képelmélkedés)
11
Recept: Sajtos rudacskák (Kiss Károlyné)
25
A címoldal képéhez (U. ZS.)
11
Csendes pohárköszöntő (Kányádi Sándor)
26
Bocsánat vagy bocsika? (B. Tóth Klára)
12
Pannonhalma (Vlasits Györgyi)
27

Részletek

Szívszakadva

Ilja Repint, a nagy orosz festőt korának borzalmai és Myrai Szent Miklós iránti csodálata ihlette képének megalkotásakor (1889). A lefejezés sajnos napjaink televíziós tudósításaiban is előfordul. A kardot megállító Szent azonban hiányzik a mai képről. Én várom Őt!

Advent, türelmes várakozás

Böjtöl a lélek is, nemcsak a test. A misében nem hangzik föl a glória imádság. Négy hétig hiányzik, űr van a helyén. Az esti zsolozsmában december 16-tól karácsonyig Mária hálaéneke előtt vágyakozó, minden nap más áhító, óhajtozó antifónát, az ún. Ó-antifónákat éneklünk: Ó jöjj bölcsesség,...Ó jöjj napkelet ... Ó jöjj Emmanuel!

Befogadták vagy elküldték övéi?

Azzal ahogy mennybemenetelét ünnepeljük, és azzal, ahogy majdani eljövetelét várjuk, mintha kissé kiiktatnánk Őt a tér és idő jelenéből. Pedig ő azt mondta, hogy velünk marad a világ végéig. Most kell tehát Őt követnünk, most kell az Ő országát munkálnunk. Vajon nevezhető-e keresztény életútnak az a pálya, amelynek elején leöntik a csecsemő fejét keresztvízzel, s azután évtizedekig semmi más nem történik ez ügyben, mígnem majd a halálos ágyán meggyónik az illető, hogy valamiképp mégis csak becsusszanjon a mennyországba?

Charles de Foucauld

Végül ismét Algériába tért, hogy puszta jelenlétével vigye közel az evangéliumot a nomádokhoz. Marokkó határához közel telepedett le. Kunyhójában bárkit “szeretett testvérként” fogadott. Három év múlva beljebb hatolt az országba: a tuaregek közé, hogy mindenben megossza az ő szegény életüket; mindenben segítségükre legyen, de nem a gyarmatosító vagy a tudós felsőbbrendűségével.

Az Ige

A keresztények Istene az, aki maga fordul az emberhez és beszél magáról. Megmutatja magát az isteni kinyilatkoztatás Igéjében. Ezek az igék – melyeket ugyan az ember hallott és jegyzett le – már nem emberi szavak: bennük minden felől ugyanannak a három személynek az örök hangját halljuk, akik időtlen párbeszédet folytatnak egymás között.

Virágtörténelem

A fekete hunyor (Helleborus niger) német neve Christrose, arrafelé úgy tartja a legenda, hogy Jézus születésének éjszakáján nyílt ki először a betlehemi mezőkön. Ennek emlékére kerül a karácsonyi asztalra ma is. És talán segít a hófehér virág törékeny szépsége a léleknek megérteni, hogy mi is történt azon a varázslatos éjszakán!

Azt olvastam az újságban

Amikor 1916 végén, Ferenc József halála után, a világégés kellős közepén a szétzilált birodalom élére került, IV. Károly azonnal különbékét kezdeményezett. Ám az antantnak nem állt érdekében, hogy a Monarchia kiváljon a háborúból. (Ez fölborította volna Ausztria-Magyarország tervezett feldarabolását, a csatlós kisantant országok kielégítését.) Az uralkodónak tehát folytatnia kellett a háborút az összeomlásig, saját lemondásáig. A lelkileg összetört exuralkodót családjával a Portugáliához tartozó Madeira szigetére vitték, ahol pár hónappal később elvitte a spanyolnátha. (MN 2016. 10. 20.)

Stollen

Ez a legrégibb, német hagyományos karácsonyi sütemény. Már jóval karácsony előtt elkészül. A porcukorba forgatott kalácsnak olyan alakja van, mintha a bepólyázott kis Jézust formázná. Kandírozott gyümölcsöket, marcipánt tartalmaz, a mi püspökkenyerünkre hasonlít.

Csendes pohárköszöntő újév reggelén

[…] Szaporodjon ez az ország / emberségbe’, hitbe’, kedvbe’, / s ki honnan jött, soha-soha ne feledje. / Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, / vissza nem fognak a kátyúk… / A többit majd apródonként megcsináljuk. / Végül pedig azt kívánom, / legyen béke. – / Gyönyörködjünk még sokáig / a lehulló hópihékbe’!