Az Új KALÁSZ 2016. április–májusi száma

Tartalomjegyzék

Az idők jelei (Nemes Éva)
  3
Nincs emberem (Nényei Gáborné)
16
Márk evangéliuma 7. (Jorsits Attila)
  4
Nevető lexikon (Juhani Nagy János gyűjtése)
19
Irányváltás (Dér Katalin)
  6
Te győzd le! (Dr. Demeter Katalin)
19
Húsvét (Eisenbarth Kriszta)
  7
Egész lényünk dicsérje! (Fekésházy Kinga)
20
Mindhalálig irgalmasan (Bárdi Zoltán)
  8
A közmondások igaza
21
A címoldal képéhez (Unger Zsuzsa)
11
Kis Kalász (Szilágyi Melinda)
23
Ingyen kapott szeretet (Ferenc pápa)
11
Átragyog-e rajtunk (Túrmezei Erzsébet)
23
Lábmosás (Nényei Gáborné)
12
Kétszeres búcsúvacsora (Dr. Pávics Lászlóné)
24
Azt olvastam az újságban… (Unger Zsuzsa)
13
Receptek: Csokoládés süni, Márvány szelet
25
Az olcsó tojás ára (Lechner Judit)
14
Tápiószentmárton (Vlasits Györgyi)
27
Kacsalábon forgó világ (Unger Zsuzsa)
15
 

Részletek

Az idők jelei

Alaposan meg kell vizsgálnia jelölteket, s csak a minden tekintetben alkalmasakat szabad felvenni és szentelésre bocsátani, ellentmondva annak a kísértésnek, hogy a nagyobb létszám érdekében alkalmatlanokat is felvegyenek. Kérdés: minden áron be kell-e tölteni az összes álláshelyet, szállást csinálva ezzel az elmocsarasodó egyházi életnek? Van-e értelme napszámosokat küldeni az emberek nyakára, akik botrányokat fognak okozni, vagy inkább csak apostolokat állítsunk csatasorba?

Márk evangéliuma 7.

Kardcsapás az egyik tanítvány részéről – egyenlőtlen lett volna a küzdelem, de nem is hősködésről van szó; a zsidó hagyomány szerint a Messiás színre lépésekor megkezdi a harcot, amely egyszer és mindenkorra leszámol az elnyomó hatalommal, és elhozza Izrael üdvkorát. A harc kezdetekor, amikor az első kardrántás megtörténik, Isten a mennyből angyali seregeket küld a messiás harcának támogatására, így biztosítva a győzelmet. Jézus visszautasítja ezt a messiási képet. Ő nem ilyen szabadítást hoz. Szavait hallván a tanítványokban egy világ omolhatott össze. Most szembesültek azzal, hogy Jézus talán mégsem az, akit vártak. Ekkor elfutottak, elhagyták őt.

Irányváltás

Megtérésem első pillanatától tudtam, hogy mostantól csakis Ővele akarok foglalkozni, nem a régi szakmámmal (ókortudomány), pedig az gyönyörű volt, és már nevet is szereztem benne. – Elvégeztette velem a Pázmányon a teológiát. Azt mondta: Ne törődj azzal, hogy a kollegáid bolondnak néznek (hiszem már egyetemi docens voltam), azzal se törődj, hogyha esetleg saját hallgatóiddal ülsz az iskolapadban (ez be is következett).

Mindhalálig irgalmasan

A külföldi szakértők vegyes keresztény közössége az ökumenét tökéletesen megvalósította. Nemcsak katolikusok és protestánsok, de anglikánok és ortodoxok is voltak közöttünk. Az egyetértés, tisztelet és a szeretet általános volt, hiszen mindnyájan Jézus követői (és európaiak) voltunk. Jelenlétünkben az atyák szótlanul végezték tovább mezőgazdasági-állattartási tevékenységüket, a nyolcvan év körül járó, magas termetű orvos szerzetes éjjel nappal gyógyította a helyi lakosságot. Rendelője a kolostor falán nyitott szűk vasajtón keresztül volt elérhető, előtte 80–100 méteres sor is várakozott. A közeli települések lakói nagyon szerették, tisztelték az atyákat, ők pedig bíztak abban, hogy baj esetén a lakosság megvédi őket.

Lábmosás

Amikor féltjük szeretteinket a szolgálattól, magunkat a vele járó megalázottságtól, vajon hiszünk-e Jézus szavának: Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek!

Azt olvastam az újságban…

Undorító volt, ahogy az atlanti országok végigvitték akaratukat Líbiában, Irakban és Szíriában, és megdöntötték az ottani diktatúrákat azzal a szándékkal, hogy demokráciát teremtsenek. Ennek káosz és mérhetetlen szenvedés lett a vége. Ha eltaposunk egy hangyát, ne csodálkozzunk, hogy az egész hangyaboly elindul – magyarázta a migrációt. (MN 2016. 1. 25.)

Az olcsó tojás ára

Az iparszerű állattartásban az antibiotikumok folyamatos adagolásával (ami egyébként tilos: ellenőrzik, büntetik) valójában a betegségeket előidéző környezetet és körülményeket próbálják egyesek ellensúlyozni. Pedig a megbetegedések ügyében a végső szót mindig a megtámadott szervezet mondja ki a maga védvonalától (immunrendszere erősségétől) függően. Ezért tévedés a természetellenes környezetet, zsúfoltságot, idegi megterhelést (stresszt) gyógyszerekkel feledtetni.

Nincs emberem

Belső törvény az is, hogy csak a jelenben élnek, nem számolnak a jövővel, s az is, hogy a család összetart. Halottaikat több napi virrasztással búcsúztatják, a férfiak a szabadban, a nők a házban közösen siratják el a halottat, felidézve róla emlékeiket, énekelve kedvenc nótáit, fogyasztva kedvenc ételeit, iddogálva kedvenc pálinkáját. A közösségben élő cigányok között nincs hajléktalan, nem kerül senki öregotthonba. Ez csak a nagyvárosba szakadt rétegeknél fordul elő. – Náluk a család fontosabb, mint az egyén, így ha fogyatékos gyerekük születik, azzal vigasztalódnak, hogy a megemelt összegű támogatás révén a családnak is több fog jutni.