Az Új KALÁSZ 2015. október–novemberi száma

Tartalomjegyzék

Kitűzött mosoly (Nemes Éva)
  3
Aranyhal (Meszlényi Attila)
14
Ódor Teréz (Gyürki László)
  4
A modern Homérosz (Nényei Pál)
15
Angela és az orsolyiták (Unger Zsuzsa)
  4
A nyúl mint tolmács (Lázár Ervin)
17
Levélrészletek (Ódor Teréz )
  5
Azt olvastam az újságban… (Unger Zsuzsa)
18
Fényt hagyni magunk után (Mécs László)
  6
Lovasok (M. C. Eschner)
19
Márk evangéliuma 4. (Dér Katalin)
  6
Utazunk (Unger Zsuzsa)
19
Valaki jár a fák hegyén (Kányádi Sándor)
  8
Morzsák a Kalász-múltból (Pávics Lászlóné)
19
Elindultam szép hazámból (Nényei Gáborné)
  8
Kedves Lányok! (Szilágyi Melinda)
21
Kerényi Grácia (Nemes Éva)
11
Hírek, események (Vác, Sümegprága)
23
Döntés 44; Novemberi szonett (Kerényi Grácia)
12
Te győzd le jóval a rosszat! (Fekésházy Kinga)
25
Ökológiai megtérés (Lechner Judit)
12
Hímzés (Vértesaljai Antalné)
27

Részletek

Kitűzött mosoly

Azt mondom hát: Reménykedjünk! Édesanyánktól tanultunk meg mosolyogni, nem a szmájlitól. A szép szavakat, a dalokat is tőle hallottuk először, nem CD-ről. Élet támaszt az életből életet.

Ódor Teréz

Többször megemlékezett „névrokonáról”, Kalkuttai Teréz anyáról. Örült sikereinek, kitüntetéseinek. Örömmel állapította meg, hogy többen is dolgoznak nála olyanok, akik valaha az ő orsolyita missziójukban nevelkedtek.

Márk evangéliuma 4.

Egy tálon. A szó eredetije lapos tálca, a régi kultúrákban voltaképp az oltárt helyettesítő tábla, tehát az áldozatbemutatás eszköze. Ilyen pinax-ra helyezték valaha a bűnös ember vétket elkövető testrészét (pl. levágott kézfejét), hogy az isteneknek áldozatul bemutassák. János feláldoztatik a szó legősibb vallási értelmében, és ez a legmélyebb hasonlóság János és Jézus sorsa között.

Elindultam szép hazámból

A vasutasék házát belengte a petróleum szag, a mennyezetről lógó lámpából csupán derengett a fény. Halálosan kimerülve érkeztünk ide. Hosszan kellett gyalogolnunk Balozsameggyesről. Órákig mentünk a sötétben, csak a hó világított, ami egyre magasabb és magasabb lett. Minden lépésnél szinte az orromig kellett emelni a térdemet, mivel kistermetű voltam. Öcsémet Édesapám vitte a nyakában. Nem az úton mentünk, az veszélyes lett volna, hisz közel voltunk már a határhoz, hanem behavazott ösvényeken, amit alig lehetett sejteni a sötétben és nagy hóban.

Ökológiai megtérés

A biogazda a méltányosság fogalmát kiterjeszti felebarátján túl az egész teremtett világra, a növényekre, állatokra, és magára a termőföldre is. A méhész nem veszi el az összes mézet a kaptárból, hogy helyette olcsó cukorral teleltesse a méheit, ezzel megbetegítve, végletesen kizsarolva őket. A tyúkok kijárnak az ólból, szabadon kapirgálnak, a kecske meg a tehén mellett ott marad az utódja, még az anyatej is megilleti. A föld pedig komposztot, szerves trágyát kap vissza, termékenysége megmarad a jövő nemzedék számára is.

Sümegprágával gyászolunk

A sümegprágai Kalász az akkori nagylányokkal 1943-ban alakult meg. A jelenlegi Kalász 1993-ban szerveződött újjá kedves Kalászvezetőnk [Kozma Józsefné] irányításával. Remekül tudta irányítani a csoportot, fáradságot nem ismerve fogta össze egy Kalász-csoportba a prágai lányokat, asszonyokat. Sok színdarabot tanított, s ezekkel többször is felléptek a faluban és a környező településeken. Kalász-találkozót is szervezett, ahova az 1943-ban avatott, még élő elődeiket és az elhunytak családtagjait is meghívta. Megtanította csoportjának a „Kánai menyegző” című színdarabot, amit nagy sikerrel adtak elő. A karácsonyi pásztorjátékot és a betlehemezést is mindig ő tanította be. Az ő szervezése, betanítása Szent Anna napján a „Mamák napja”. Sok év óta ünneplik a faluban ilyenkor a nagymamákat műsorral, vendéglátással. Még a környékről is jönnek nagymamák a híressé vált alkalomra. Az újjászerveződött Kalász 20. évfordulóját már sajnos nem tudták megünnepelni, mert kedves kalászvezetőnket, Magdust akkor műtötték. Vártuk, hogy majd felépül, de egyik betegség után jött a másik, sok fájdalommal.

Máriapócsra készülünk (2015. november 8–10.)

Az Istenszülő kedves hajléka, ahová mindannyiunkat összegyűjt: cigányokat, magyarokat, szlovákokat, ruszinokat, románokat, görög és római katolikusokat egyaránt.
Lelkigyakorlatunk során nem csak a görög katolikus lelkiséggel ismerkedünk meg, hanem sajátos, különösen a cigányság körében végzett hathatós missziós tevékenységükkel. (A részletes program előző számunkban, és a honlapunkon is megtalálható, ill. a jelentkezőknek el is küldjük.)
Az utazás Nyíregyházáig egyénileg történik. Szállásunk, étkezésünk a Máriapócsi Zarándokházban lesz. A költség: szállással (2–3–4 fős szobákban), háromszori étkezéssel vasárnap ebédtől kedd ebédig: 10.400 Ft.
A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk: 2015. október 30. A jelentkezés a határidőig befizetett 5.000 Ft előleggel válik véglegessé: OTP Zrt. 11711034-20428109 (a közleményben: Máriapócsi zarándoklat).