Az Új KALÁSZ 2015. június–júliusi száma

Tartalomjegyzék

Gondolatok a vakációra (Nemes Éva)
  3
Lavór (Böröczki Mihály)
16
Chantal Szent Franciska Weibl Lipót)
  4
Azt olvastam az újságban (Unger Zsuzsa)
17
Piros pünkösd napján (Nényei Gabriella)
  5
Húsvéti ünnepek (Ambrusné Kosári Orla)
17
Itt jelen vagyon (kotta)
  6
A vemhes fazék argentin mese)
18
Ének a búzamezőkről (Móra Ferenc)
  7
Kis Kalász (Szilágyi Melinda)
19
Márk evangéliuma 2. (Dér Katalin–UZS)
  8
Lehet mosolyogni
20
Óda a Fényhez (Hegyi Éva)
  6
Boldogasszony kiskertjében (Unger Zsuzsa)
21
Nyári napforduló (Lechner Judit)
10
Fényes nap, Úr adta ékes (Nényei Gabriella)
23
Feszty Masa (Nemes Éva)
11
Paradicsomos húsosfazék (Pávics Lászlóné)
25
Úti Boldogasszony (Internet)
13
Az ebédről (Fekésházy György)
25
Édes, ékes apanyelvünk (Bencze Imre)
14
Marosszéki K. Z. Gyermekkar (Böjte Csaba)
26
Esik eső csendesen (Unger Zsuzsa)
15
Hódmezővásárhelyi hímzés (Vértesaljai A-né)
27

Részletek

Chantal Szent Franciska

Ferenc benne látta meg azt a személyt, aki az ő nagy elgondolásának megvalósítója lehetne. Egy olyan női rendről álmodott, melynek tagjait nem köti a zárdába zárkózottság, hanem Mária példája szerint felkerekednek, és meglátogatják azokat, akiknek testi-lelki bajukban segítségre van szükségük. Franciska örömmel tette magáévá a tervet, és az irgalmasság követeként mozgott a környék szegényei között.

Piros pünkösd napján

Jelenti magát a tűzben, mely világít és melegít, de nem éget el, a szél zúgásában, a nyelvek csodájában, az értővé vált, felbátorodott apostolokban, a sok ezer megtérőben, az Egyház születésében, s majd az idők végezetéig tartó életében. A húsvétkor elérkezett új élet teljes pompájában bontakozik ki. Minden évben eljön „Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje”, s az érző szív – még ha sose is hallott Jézusról és a Lélekről - megsejti jeleiből a rejtőzködő Isten jelenlétét, hisz – mint Balassi Bálint mondja –: „Te nyitod rózsákat meg illatozásra, / Néma fülemüle torkát kiáltásra, / Fákat is te öltöztetsz sokszínű ruhákba… / Újul még az föld is mindenütt tetőled, / Tisztul homályból az ég is tevéled, / Minden teremtett állat megindul tebenned.

Márk evangéliuma 2.

Bár Jézus az ősi vallás előírásait tiszteletben tartva utasítja a leprást, az mégsem megy a templomba, nem mutatja meg gyógyult magát a papnak, és nem is ajánl fel tisztulási áldozatot. Mély üzenete van e jelenségnek: Jézus lép a templom helyébe, ő maga lesz az áldozat és annak bemutatója. Mindaz, ami megvalósul majd a kereszten, az szellemi síkon már itt megtörténik, és a leprás mulasztás-sorozata sejteti azt.

Nyári napforduló

A virágoskertben nagyon szembetűnő a fordulat! Ahogy ragyogó napos délelőttökön szüreteli az ember a levendulát, a méhek békésen zümmögve odébbállnak, elhagyják az illatos virágerdőt, és felszállnak az első dísznapraforgók tányérjába, másféle eleség után nézve. A méhészek fellélegeznek, mert egyik napról a másikra megszűnik a rajzás, már nem alapítanak új családot a méhek, csak a raktárakat töltögetik, mintha csak Plinius intésére tennék: előkészülnek a dühöngő kemény télre.

Édes, ékes apanyelvünk

Helyes-kedves helység Bonyhád, hol a konyhád helyiség. Nemekből vagy igenekből született a nemiség? Mekkában egy kába ürge Kába Kőbe lövet, országának nevében a követ követ követ. Morcos úr a hivatalnok, beszél hideg s ridegen, néha játszik nem sajátján, csak idegen idegen. Szeginé a terítőjét, szavát részeg Szegi szegi, asszonyának előbb kedvét, majd pedig a nyakát szegi.

Esik eső csendesen

A háztartások sok esetben vízsugárral intéznek el olyan feladatokat, amelyeket más eszközökkel is el lehetne végezni: például söprűvel, dörzsöléssel, nedves ronggyal. Mosni, mosogatni, mosakodni sem kellene úgy és annyit, mint ahogy azt a reklámok ajánlják, de hát nagy a csábítás: csak fordítunk a csapon és máris ömlik a víz, mintha csak a lakásunk területén 4–5 forrás fakadna a mi külön kényelmünkre. Ahol szűkösebben áll rendelkezésre, ahol messzire kell érte menni, ott bizony sokkal kevesebbel is el tudják érni ugyanazt az eredményt. Nem szabadna indokolatlanul folyatni a csapot: nyáron azért bújva a zuhanyrózsa alá, hogy lehűljünk, télen pedig, hogy a gémberedettségünk oldódjon. Az elfolyt víz csatornába kerülve már szennyvízzé válik.

Fényes nap, Úr adta ékes nap

„Hol volt, hol nem volt” címmel a KALÁSZ múltja, jelene és jövője elevenedett meg a további előadások során. Először Nényei Gáborné, idézte föl az egykori országos lánynapokat, találkozókat, melyek emlékezete a későbbi nehéz időkben erőt adott a szétoszlatott KALÁSZ tagjainak. Ha nem vált volna intézménnyé a KALÁSZ, nem tudott volna újraéledni. De megalakult, s ezért ünnepelhetünk ma. Annak idején az ezer sebből vérző országban alapítóink felismerték, hogy a nemzet életben maradása a leendő édesanyák kezében van.