Az Új KALÁSZ 2015. április–májusi száma

Tartalomjegyzék

Homo patiens (Nemes Éva)
  3
A természet (Ernesto Cardenal)
17
Ward Mária (Weibl Lipót)
  4
Azt olvastam az újságban (Unger Zsuzsa)
18
Kaszáscsillag (Tóth Árpád)
  4
Elhunyt Erdélyi Zsuzsanna (Nemes Éva)
19
Márk evangéliuma (Dér Katalin nyomán)
  5
Ment Valaki Hegyen át (Nagy Gáspár)
19
Az evangélisták jelképes ábrázolásai
  7
A hitoktató naplójába (Unger Zsuzsa)
20
Húsvét gyönyörűsége (Eisenbarth Krisztina)
11
Szómagyarázat
20
Hangos húsvét napján (Nényei Gáborné)
  8
Kis Kalász (Szilágyi Melinda)
21
Ti keressétek először (Székely János)
  9
Gizella-kápolna (Horváthné Pávics Lúcia)
23
Johann Sebastian Bach (Nemes Éva)
12
A címoldal képéhez (Nényei Gabriella)
24
Paraszt-kantáta (kotta)
13
Hírek, események (Budapest, Nemti, Martonvásár, Mogyoród) )
24
Fagylaltot készítettünk (Pávics Lászlóné)
14
Te győzd le jóval a rosszat (Fekésházy Kinga)
25
25. évforduló – Meghívó Lakitelekre
14
Almás krémes (Pávics Lászlóné)
25
A csírázás szabadsága (Lechner Judit)
15
Mit érdemes kérni Istentől? (Unger Zsuzsa)
26
Lázálmomban Hinivel beszéltem (U. ZS.)
16
Kalotaszegi hímzés (Vértesaljai Antalné)
27

Részletek

Homo patiens

Nincs minden helyzetnek megoldása. Vannak helyzetek, amelyeket legfeljebb elvisel az ember. Jól, rosszul, néha tönkremegy bele, vagy valahogy megőrzi önmaga épségét – de megoldás nincs. Ne higgyék el se a pszichológusoknak, se a pszichiátereknek, hogy mindennek van megoldása!

Ward Mária

Bevádolták mint eretneket, forradalmárt, hisz klauzúra nélküli kolostorokat alapított. Ügyét önmaga védte: egyszerűen, minden női vagy diplomatikus ravaszkodástól mentesen. A pápa viszont elfogult tanácsadóit követve elítélte vállalkozásukat. Mindent föl kellett oszlatni, s a nővéreket elküldeni. Mária egyházi börtönbe került.

Kaszáscsillag

Fény vagy te is, lobogj hát, / Melegíts és égess, / Hinned kell, hogy a világ / Teveled is ékes!”

Márk evangéliuma

Ma már tudjuk, hogy Márk műve nem szikár, hanem tömény. Drámai erők feszülnek benne, s hajtják előre az eseményeket. Mindennek hátterében a szerzői szándék rejlik: ezt az evangéliumot egyvégtében kell olvasni! Nem hagyja, hogy lecövekeljünk valamilyen színesen előadott jelenetnél. A misztériumról szól: élet és halál egymásba fonódó nagy kérdéséről, ami akkor lesz személyes valósággá, amikor a felnőtt ember a keresztség révén bevonódik húsvét titkába. Márk evangéliuma húsvét vigíliájára való volt: a katekeumenek előtt egybefoglalva tárul fel Jézus Krisztus műve, a kereszt titka, aminek immár ők is részesei lesznek.

Húsvét gyönyörűsége

Kitárulnak mind az utak. / A térkép nem jelöl határokat. / Jól érthető a szó. / Aki igent mond, igent gondol. / És a „szeretlek” jelentése: most és örökre. / A harag lassan lobban. / A szegények kezéből a kenyér nem fogy el.

Ti keressétek először az Isten országát

Az evangéliumi példabeszédben a dúsgazdagnak ugyan pompázatos temetése volt, de nem halljuk a nevét. A szegénynek viszont – noha csak a kutyák nyalogatták a sebét – megtudjuk a nevét. Mai társadalmunkban is a hatalmasoknak, dúsgazdagoknak van nevük, a szegények névtelenek. Jézus országában azonban mindenkor neve és arca van a szegénynek, aki éppen úgy testvér, s nem a legutolsó helyre ültetik, hanem az elsőre – ahogy Jakab levelében ezt olvassuk.

Johann Sebastian Bach

Napjai szerényen és szigorú munkarendben teltek. Lipcsei karnagyként minden vasárnap és egyházi ünnepen új kantátát kellett bemutatnia, így ebben a korszakában mintegy 300 művel adózott az egyházi évnek. Kántorlakása az iskolában volt, dolgozószobájának fala a hatodik osztály szomszédságában... Mekkora önfegyelem kellett, hogy az áthallatszó zsivaj mellett remekműveket alkosson!

A csírázás szabadsága

Magyarországon jelenleg nincs köztermesztésben génmódosított növény. Ezt a kitüntetett helyzetet éberen őriznünk kell, hiszen sokféle önző érdeket sértünk vele. A világkereskedelem követel itt magának szabadságjogokat, ami szemben áll a népek önrendelkezésével. Ez eddig politika, de vajon a kukoricának, a szójának, a burgonyának és a lazacnak nincsenek szabadságjogai? Nekik nincs joguk megmaradni saját génjeikben, azok által meghatározott, teremtett tökéletességükben?