Az Új KALÁSZ 2021. február–márciusi szám száma

Tartalomjegyzék

Régi nagyböjti lapjainkból (Nemes Éva)
  3
A megbízható férfi (Nényei Gáborné)
17
Egy katona megy a hóban (Vihar Béla)
  4
Készen állsz az Úr kedvéért? (szem-lélek)
18
Hányódva (Bierbrunner Anikó)
  6
Mustármagnyi hit (U. ZS.)
18
Egyiptomból vonattal Jeruzsálembe (Morton)
  9
Kedves Lányok! (Megyer Sz. Tímár Gy.)
21
Az ókori görögök hitvilága (Wagner József)
11
„És én még nem tudom” (Dr. Demeter Katalin)
20
A gyümölcsfák dicsérete (Lechner Judit)
12
Vidék és munkáskéz (Kósa–Unger)
23
Fertőtlenítés hamvazószerdán (Enzo Faranna)
13
Mások véleménye (Tóth Krisztina)
19
Szív nélkül (Szent-Gály Kata)
13
Hírek, események (Hálaadás, évforduló)
24
Kis-svábhegyi otthonunk (már)
14
Mosolygós lapcsánka (recept)
25
Azt olvastam az újságban (UZS)
16
A füzéri vár (Vlasits Györgyi)
27

Részletek

Régi, nagyböjti lapjainkból

Amíg ember él a földön, addig mindig lesznek vélemény különbségek. Pont és ellenpont, érv és ellenérv, enyém és tiéd – nem kell, hogy szükségszerűen irigységhez és gyűlölethez, kárörömhöz és féltékenységhez vezessenek. Létezik a nagylelkűség is: mások, az embertársak boldogságát nem szabad irigyelni. El kell fogadnod, hogy a másik ember boldog lehet akkor is, ha a te szívedet épp keserűség tölti el. (2008)

Egy katona megy a hóban

Fúj a szél, suhog a fergeteg, / a távolban piros, nyilalló sebhelyek, falvak hamvadoznak, / egy kigyulladt gép tüzes testtel, égő keresztként / megfordul a csilingelő ezüstfehér erdők felett. / Fúj a szél, suhog a fergeteg: vajon hazataláltok-e?

Hányódva

Anyám azt tervezte, hogy kiutazunk Amerikába, apám szüleihez. Úgy vélte, hogy ha apám valahogy életben maradt volna, akkor ott találja meg leginkább. Felutazott Budapestre az ügyet intézni. A hatóságnál azt a választ kapta, hogy róla nem lehet szó, mivel ő nem vérszerinti rokon, tehát csak én mehetek (másfél évesen!).

Egyiptomból vonattal Jeruzsálembe

A keleti emberben véghetetlenül sok szenvedély és véghetetlenül sok lustaság van. Az arab álmodozva üldögél egy-egy kávéház árnyékában, szopogatva a pipáját – aztán egyszerre felugrik és olyan szenvedélyesen, olyan izgatottan tud alkudni egy-egy maréknyi datolyáért vagy kevés salátáért, hogy nyugati ember egész hónap alatt sem pazarol ennyi indulatot semmire.

Az ókori görögök hitvilága

Az istenek mellett és felett állott a Sors, az örök, változhatatlan törvények összessége, melynek a világ folyása alá van vetve; Zeusz és a többi istenek csak mint a Sors végrehajtói szerepelnek.

A gyümölcsfák dicsérete

Itt van újra a gyümölcsfaültetés ideje. Talán feledteti az elmúlt év sok szorongását, aggodalmát, ha mi is a kikelettel együtt, tavaszi lendülettel kezdünk neki a kertek megújításának! Ha kicsi a kert, elég néhány ribizlibokor, málnatő, egy ágyás szamóca is ahhoz, hogy legyen mire várakozni, naponta megújuló örömmel figyelni a lombfakadás, a virágzás, a termésérés mindig megújuló csodáját. Az a viruló növény pedig, amit elültetünk, megkapálunk, öntözgetünk, Isten teremtő, életadó erejéről is tanúskodik, hiszen Ő az, aki a növekedést adja.

Azt olvastam az újságban…

A MÁV szomorúan jelenti, hogy tavaly november végéig 1385 jármű külső-belső felületét kellett megtisztítania a grafittis firkáktól. A csaknem hétezer négyzetméternyi felület helyreállítása 15 millió forintba került. (Magyarországon az ilyen rongálások – az okozott kár mértékétől függően –szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősülnek. (MN 2021. 1. 12.)

Készen állsz az Úr kedvéért?

Franz Jung würzburgi püspök már egy éve társadalmi munkát végez a Pályaudvari Misszió munkatársaként. Havonta egyszer van itt, négy óra hosszára, rendszerint 16 órától.

Mustármagnyi hit

Ijedtség foghat el, amikor rádöbbenünk, hogy hitünk bizonyos alapigazságaiból nem feltétlenül következik a sok további, leszármaztatott vélekedés, aminek mi mégis ugyanolyan fontosságot tulajdonítottunk, amelyeket vallásos érzületünkkel körülöleltünk.

És én még nem tudom

Igaz a mondás: a fiatalok azt hiszik, hogy mindent tudnak, az idősek viszont tudják, hogy ez nem igaz. Felsorolni is lehetetlen, mi mindent tanultak meg életük folyamán az idősebbek, Hogy egy furcsának tűnő tudást is említsek: megtanulták az önkorlátozást. Aki pincébe bújva átélte a bombázást, az 56-os kijárási tilalmat, a Kádár-rendszer több évtizedes „jobb, ha befogod a szádat”-féle korlátozást, annak a járvány okozta kötöttségek nem elviselhetetlenek. Hogy ezt a fiatalok körében kevesen tanulták meg, mutatják a világjárvány fertőzési adatai, és nem véletlen, hogy fiatalok tiltakoznak a szükséges korlátozások ellen.