Mogyoródi csoport

Vezető kép

Toma Julianna vagyok, Mogyoródon élek felnőtt lányommal Andreával és fiammal Alberttel. A fiam családos apa egy fiúgyermekkel (Péter 3 éves) áldotta meg az ég. Aktív nyugdíjas vagyok, naponta 4 órát dolgozom egy helyi Kft-nél, valamint tagja vagyok már 20 éve a helyi népdalkörnek.

Mogyoródon nagymúltú a KALÁSZ 1940-41-ben alakult, vezetője Mattyasovszky Ilona tanitónő volt, falunk szülötte. Rövid idő alatt 80 tag lett. 1946-ban betiltották.

1990. januárban 2 napos lelkigyakorlat után, amelyen az akkori KALÁSZ központ vezetői is részt vettek (Metzger Gabriella, Zöldi Pálné, Terlanday Sándorné Rózsika néni és Blanka néni) az országban először újraindult a KALÁSZ. Ekkor 50-60-an voltunk. Máthé György plébános atya segített és szorgalmazta az újraindulást. Első évben Kovács Józsefné Marika néni vezette, de családi okok miatt átadta a csoport vezetését Kertész Lajosné Ella néninek. Én 2017. évben vettem át a csoport vezetését. Három alkalommal rendeztünk 10 falu egy asztal találkozót.

Napjainkban már csak 10 tagunk van. A legfiatalabb 61 éves és 91 éves a legidősebb, két tagunk is az idén tölti be ezt a szép kort.

Általában minden hónap első vasárnapján délután jövünk össze a helybeli Don Bosco nővérek házában. Beszélgetünk az aznapi evangéliumról, megbeszéljük az elmúlt hónapban történteket az egyházközségünk életében, majd a következő időszak feladatait és terveit. Mária énekeket énekelünk és felolvasunk Csaba testvér könyvéből, persze a vicc olvasás sem maradhat el.

Segítünk a plébánia, a templom és a templomkert rendbetételében, takarításában. Egész napos szentségimádáskor beosztjuk az órákat, hogy mindig legyen valaki a templomban. Szegényeknek történő adománygyűjtéskor mindig viszünk tartós élelmiszert. A hagyományos kántorostya sütésben is aktívan részt veszünk. Nemzeti ünnepeinken koszorúzunk. Közeli zarándokhelyeket felkeressük, valamint látogatjuk a betegeket.

Gyertek közénk, beszélgessünk együtt a mindennapokról, a feladatokról esetleges problémákról. Segítsük együtt egymást és az egyházközségünk életét. Őrizzük meg katolikus hitünket nagyanyáink örökségét.

Elérhetőség: tomajulianna@gmail.com vagy 06-30-7332231

Hívjuk és várjuk hivő nőtestvéreinket mindegy, hogy idős vagy fiatal, lány, asszony esetleg özvegy kiscsoportunkba, vallásos, de egyben vidám összejöveteleinkre.

Kiskalász lányok, a mogyoródi fiatal katolikus lányok csoportja A Kalász mozgalommal együtt 1989-ben szerveződött 8-17 éves katolikus lányoknak Juhász Károlyné, Rózsika Kalászvezető segítségével, hogy illemtudó katolikusként tiszta erkölcsű tagjai legyenek a magyar társadalomnak. Újból alakult 2014 nyarán Tóth J. Miklós atya ösztönzésére, melynek célja a Szűz Mária tisztelet imádságos lelkülettel való elmélyítése, a népi hagyományok újra élesztése Mogyoródon.

Feladata az egyházközség nagy ünnepein, a kiemelkedő Mária ünnepeken és előtte segédkezni. Valamint Máriatartó lányként a Szűz Mária szobrot zászlóval kísérik és a vállukon viszik.

Ismerkednek a falu katolikus hagyományával, a karácsony előtti ostyahordástól a bölcsőskézésig. A fiatalok szívből és boldogan viselik Mogyoród népviseletét a neves rendezvényeken, így megőrizve a nagyanyáink örökségét és magyarságunkat itt Mogyoródon. A nagyobb lányok segítséget nyújtanak a faluban kulturális rendezvények szervezésében, előadások tartásánál, jótékonysági vásároknál. Egyházközségi bálok családi napok tevékeny szereplői és a plébániai agapék fiatal háziasszonyai ők.

A gyerekek találkozói minden hónap első vasárnapján, délután 4 órakor kezdődnek a hittan teremben.

Énekes, imádságos köszöntés után játékokkal, rejtvényekkel tarkítva ismerkednek a lányok a hétköznapi életben szükséges ismeretekkel. Például öltözködés, divat, kézügyességet igénylő tojásfestés, rajzolás, hímzés, horgolás, ajándékkészítés, közben verselés; sütés, főzés, vendéglátási ismeretek a témája a rövid találkozóknak. Vidám kirándulásokat és zarándoklatokat, nyári táborokat tervezünk a környék nevezetes helyeire, hogy jól tájékozódó, ügyes, értelmes, illemtudó felnőttekké váljanak a lányaink.

Várjuk az érdeklődő szülőket gyermekeikkel.

9_2020_templom.jpg
9_elso_kalaszavatas.jpg
9_kalasz_lanyok.jpg
9_Pettenden.jpg
9_Toma_juli_vezeto.png
9_ujjaalakulas.jpg
Vissza