KALÁSZ

Katolikus Asszonyok - Lányok Szövetsége

A KALÁSZ 1936-ban alakult meg. 1946-ban mûködését betiltották, 1990-ben alakult újjá.

Mi a KALÁSZ?
Katolikus egyházközségi asszony- és lánymozgalom a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felügyelete alatt.

Az Egyesület célja
- A lányokat és asszonyokat segíteni abban, hogy a katolikus hit és a tiszta erkölcs alapján tudják betölteni a sajátos női hivatásukat a társadalomban, az egyházban és a családban, mert a hitvesi és családanyai szerepre sem a széthullt családok, sem az iskolai oktatás nem készít fel.
- Népi, nemzeti kultúránk, hagyományaink ápolása.


Feladatunk az Egyházban
A KALÁSZ sajátos feladata, hogy az egyházközségi, plébániai élet kiteljesedését szolgálja.
Ápolják a családok közötti kapcsolatot, közösségi megmozdulásokat szerveznek (táborok, főző-tánctanfolyamok, társkapcsolat-teremtő ifjúsági hetek, stb.)
Az egyházközösség keretein belül hivatott gondozni az életet egyházi és társadalmi szinten női természetünknek megfelelően.


Feladataink a világegyházban
A KALÁSZ rendes, tevékeny tagja a Katolikus Női Szervezetek Világszövetségének (WUCWO), a Katolikus Gazdák Nemzetközi Szövetségének (ICRA) és történelmi hagyományainak megfelelően kapcsolatban áll a Nemzetközi Actio Catholicával.


Hogyan mûködik a KALÁSZ?

Rendszeres csoportfoglalkozások
Egyházközségi csoportokban (fiatal és idősebb asszonyok, nagylányok, kislányok), a plébános által jóváhagyott vezetőnőkkel készülnek női hivatásukra.
Csoportjaink rendszeresen találkoznak. Feladatuk többek között az egyházközség sokirányú szolgálata is.


Tíz falu-egy asztal mozgalom, amely a Szent István által elrendelt tíz falu - egy templom elve alapján jött létre. Egy-egy falu meghívja a szomszédos tíz egyházközséget egy napra, ahol az oltárasztalnak, majd a terített asztalnak közösségében építik a lelki és fizikai közösséget tapasztalatcserével, jó példával, megajándékozva egymást szellemi kincseikkel, kulturális programmal.

Táborok
Nyári táborainkba szeretettel várjuk a kislányokat, illetve a fiatalokat. Az érdeklődők hagyományőrző, kézmûves, háziasszonykodó, honismereti táborokból, tánc-, főzőtanfolyamokból választhatnak, melyeket az ország több településén rendezünk meg.


Zarándoklatok
- a Kalász történetéhez kapcsolódó településekre
- az egyházi évhez tartozó zarándokhelyekre


Lelkigyakorlatok
Lelki megerősödésünket szolgálja, hogy évente két alkalommal háromnapos lelkigyakorlaton vegyünk részt, melyre mindenkit szeretettel várunk.

KALÁSZ - Tízparancsolat
  1. Szent vallásom törvényeit ismerem és megtartom.
  2. Lelkiismeretesen végzem minden munkámat.
  3. Ahol tudok, szolgálatkész szeretettel segítek.
  4. Áldozatok árán is részt veszek egyházközségem munkájában.
  5. Egyszerûen viselkedem, és őszintén beszélek.
  6. Haragot soha, senkivel nem tartok.
  7. Embertársaimról vagy jót, vagy semmit nem mondok.
  8. A jónak, szépnek örülök, ha baj ér, nem panaszkodom.
  9. Közösségemért (csoportomért, egyesületemért) és társaimért felelos vagyok.
  10. Keresztény magatartásommal példát mutatok másoknak.

A KALÁSZ országos elnöke Fekésházy Kinga, alelnöke Kollárné Tóth Annamária, titkára Szabó Lászlóné Magyar Anna.

Katolikus Asszonyok - Lányok Szövetsége
Kalász Központ: 1122. Budapest, Hajnóczy utca 10. I/9.
Telefon/fax: +361/356-4534
E-mail:kalasz@kalasz.t-online.hu
Honlap: www.ujkalasz.hu