Év végi hálaadás
2012. December 9.

Hagyományainkhoz híven, év végén közösen is hálát adunk a Jóistennek a 2012-es év ajándékaiért.

Megköszönjük a nehéz pillanatokat is, amelyek - mint a véső a Mester kezében - alakítják, kovácsolják emberi gyarlóságunkból fakadóan el-elbotladozó közösségünket.

A közös szentmise és beszélgetés időpontja, helyszíne a szokásos:

Találkozunk a Városmajori Kistemplomban (XII. Bp, Csaba utca 5.)

2012.december 28-án, Aprószentek ünnepén, 10 órakor (9-től lesz gyóntatás)

Örömmel várunk Mindnyájatokat!