Házszentelő Vácon
2012. Szeptember 11.

„Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma
Azokon, akik istenfélők!”

Magnificat, Lk.1.50.

Mária hálaénekének örömével hívunk és várunk mindenkit, aki szeretettel van a Kalász iránt, hogy együtt ünnepeljünk Vácon!

Az előttünk járó nemzedékek áldozatos életének, s az őket követők szorgalmának, s velük az egykor elkobzott ingatlanok kártérítésén épp 20 éve fáradozó számtalan egyházi és világi munkatárs munkájának gyümölcse a Kalász új közösségi háza.

Jelképe legyen az Egyházunkat szerte az országban hűségesen szolgáló, élő Kalász lelkületnek – összetartozásunknak.

Örömmel adjuk hírül, hogy befejeződött az épület közösségi házzá alakítása.

Ebből az alkalomból Varga Lajos püspök atya megáldja a házat, a benne kialakított házi oltárt, s a Jótanács Anyja képet.

2012. szeptember 14-én, pénteken, délután 3 órától gyülekezünk Vácon, a Hattyú utca 9-ben lévő Kalász Házban.

A Püspök atya ½ 5-re érkezik, hogy áldást kérjen Istentől erre a házra.

Lehessen fészke a katolikus hit és erkölcs szelleméből táplálkozó női hivatás ápolásának, vele a keresztény családi élet megújulásának: nemzetünk és egyházunk javára, mindnyájunk boldogulására.

A ház megáldása után ünnepélyes menetben, Kalász zászlóink alatt vonulunk a Székesegyházba, ahol a 6 órás szentmisét Püspök atya mutatja be hálából, s Isten áldását kérve a Kalász tagjaira, munkájára.

A szentmise keretében tagfelvétel is lesz, valamint a Váci Kalász csoport ünnepélyesen felveszi Boldog Gizella nevét.