Levél Maria Parkertől
2011. Május 16.

Levelet kaptunk Maria Parkertól. Hosszú ideig ő volt a WUCWO ENSZ összekötője, így ismerhette és szerette meg a KALÁSZ-t. 2007-ben velünk ünnepelte a WUCWO-imanapot a Városmajori templomban, illetve a KALÁSZ központjában. A Szentszék hivatalos küldöttségének a tagjaként vett részt a közelmúltban a Nők helyzetével foglalkozó ENSZ bizottságban. Munkásságának fő területe az életvédelem. Leveléből az alábbi egyetértő, bátorító részletet idézzük (körültekintő figyelmének bizonyságául a külföldi lapok sajtóvisszhangjából is küldött szemelvényeket).

„Kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, melyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben.” (Fil.2,15)

Örömmel üdvözöljük az új Magyar Alkotmány családbarát szemléletét!