Püspökeinknek küldtük
2010. December 07.

74 éve alakult szervezetünk 20 éve alakult újjá.

Kevés olyan lelkiség, egyesület van, amely 40 éves tetszhalál után tartósan és hatékonyan újra tudott éledni. A KALÁSZ éppen 40 csoportot tart nyilván szerte az országban, 3 településen készülnek a közel¬jövőben új csoportot alakítani (Szentendre, Boldog, Karcag), a közelmúltan 2 településen bukkantunk működő csoportokra, melyek eddig nem szerepeltek a nyilvántartásunkban (Bazsi, Nemeshany). Minden évben számos új tag csatlakozik hozzánk ünnepélyes tagfelvétel formájában, egyre többen a fiatal nemzedékből: egyetemisták, fiatal édesanyák. Nyilvántartott tagjaink száma 1012, ebből ünnepélyes fogadalmat tett, ún. rendes tag 604, a többi 408, a csoportokkal együttműködő pártoló tag.

Újságunknak (Új Kalász) két és félezer rendszeres olvasója van határon innen és túl. A vezetőknek szánt lap (Tarisznya) három éve indult újra, szintén hasznos segítségnek bizonyult a csoportok számára. A Katolikus Női szervezetek Világszövetségének, a WUCWO-nak (World Union of Catholic Women's Organisations) 1996 óta rendes tagja a KALÁSZ. 2001 óta immár harmadik ciklusban a vezetőtestület¬be is beválasztottak KALÁSZ- tagot Magyarország, sőt Közép-Kelet Európa képviseletében. A világszer¬vezet 2006-ban nyerte el a Szentszéktől a Krisztushívők Nyilvános Társasága címet.

Mi ennek az életerőnek a titka?

Hogyan tudta a KALÁSZ átvészelni az utóbbi évek megpróbáltatásait? Alapítóink szándéka szerint a KALÁSZ mindig az egyházközség, a plébánia életébe kapcsolódva működik, Krisztus testébe oltott szőlővesszőként. (vö. Jn 15,5) Elhivatottan szolgáljuk az egyházközség lelki és testi életét. A manapság gyakori, egyházközségtől függetlenül működő lelkiségek idején ennek különleges megtartó ereje van mind az egyházközség, mind pedig egyesületünk szempontjából.

Milyen formában valósul meg?

A lelki élet területén: litániák, rózsafüzér ájtatosságok, szentségimádások, virrasztások, templombúcsúk, jubileumok, elsőáldozások, bérmálások megszervezése formájában minden csoportunk kovászként működik. Számos helyen KALÁSZ- tagok szolgálnak a hitoktatás, a jegyes oktatás, a gyerektáborok, a családokkal való foglalkozás területén is. Őrizzük a népi vallásosság hagyományait: szállást keres a Szent Család, betlehemes játékok, ostyasütés, pásztorjátékok, Szent Márton napi vigasságok, Szent Erzsébet kenyere, szegények megvendégelése, vetés- és terménymegáldó ünnepségek, és még más hasonló, helyi jellegű, hitből és szeretetből fakadó hagyomány.

Gyakorlati teendők a plébánián: oltárterítők, liturgikus ruhák mosása, rendben tartása, a templom és környékének, a közösségi termeknek takarítása, virágok gondozása, ünnepek előkészítése, vendégek fogadása, vendéglátás (sütés-főzés), irodai munka segítése és más hasonló szolgálatok formájában.

Szeretetszolgálat: idősotthonokban betleheme¬és, ünnepi műsorok, ádventi ünnepségek;

gyermekágyas anyáknak "komatál" hordás az első hetekben; kistermelők segítése termékeik (krumpli, alma, liszt, méz, dió) eladásában; öregek, betegek látogatása, segítése; szegények támogatása (a népi vallásosság hagyományainak keretében is).

Jelenlét a helyi társadalomban: számos településen a helyi ünnepeken a KALÁSZ (mint az MKPK által katolikusnak minősített egyesület) által van jelen az Egyház. Részt vesz a falunapok, szüreti, farsangi mulatságok, jubileumi ünnepségek, aratóversenyek, hagyományőrző események megrendezésében, megvalósításában. Ide kívánkozik a kistérségi kapcsolatok ápolása is. Sok helyről halljuk: A KALÁSZ -ra mindig lehet számítani.

Ebben a műfajban legértékesebbnek a "10 falu egy asztal" mozgalmunkat tekintjük. 1996 óta Szent István „10 falu egy templom" gondolata alapján minden évben több település is összehívja a környező többit az oltárasztal és a vendégváró, terített asztal közösségébe. A polgármestertől az iskolaigazgatón át a falu minden rétege magáénak érzi ezeket a találkozókat, melyeken a vendéglátók és a meghívottak is megajándékozzák egymást kincseikkel: hagyományaik, értékeik bemutatásával, versek, énekek, színi jelenetek előadásával.

Az Egyházközség életében gyökerező szolgálat mellett fontos az alapítóink által megfogalmazott né¬gyes célkitűzés:

hit, erkölcs, nemzet, női hivatás

Ennek szellemében az elmúlt másfél esztendő¬ben az alábbiak történtek:

Tagfelvétel volt Baján, Budapesten, Egerbaktán, Sárospatakon, Solymáron, Tápiószentmártonban, Vácott és Valkón. Összesen 23 új tagunk tett ünnepélyes ígéretet a KALÁSZ szellemében.

Mint minden nyáron, egyhetes lány táborok - bentlakósok vagy bejárósok - segítettek fölkészülni a keresztény női hivatásra Budapest, Martonvásár, Pannonhalma, Perbál, Vác, Hódmezővásárhely csoportjainak szervezésében (helyben vagy más helyszínt keresve).

10 falu egy asztal találkozót rendezett Valkó, Tápióbicske, Tápiószentmárton, Budapest.

Lelkiségek találkozóján vettünk részt Máriaremetén, ill. a Szent Mónika közösség országos találkozóján.

Lelkigyakorlataink voltak Pálosszentkúton, Esztergomban, Sümegen, Hévízen. Goretti Szent Mária ünnepén a WUCWO szándékához kapcsolódva a tisztaság becsületéért imádkozva Pettenden gyűl-tünk össze, alapítónk kápolnájában.

Jubileumunk alkalmából csoportjaink szereplésével népdal, néptánc, népmesemondó fesztivált tartottunk Pannonhalmán 120 résztvevővel, zarándokoltunk Pálosszentkútra és Esztergomba 80-80 résztvevővel. Alapítónk - Luczenbacher Rita - életéről emlékkönyvet adtunk ki.

A WUCWO megbízásából áprilisban 5 napos Európai Ifjúsági Találkozót rendeztünk Vácott „Emberi jogok keresztény női szemmel címmel”, 7 ország képviseletével.

Közszerepléseink: az Új Ember, az Ml, M2-es tévé, a Katolikus Rádió, a Mária Rádió, az MR1 rádióadó, valamint körzeti tévéadók és helyi újságok adtak számot tevékenységünkről.

Küszöbön van a KALÁSZ országos céljait szolgáló épület megvásárlása és működésének beindítása Vácott. A Vatikáni Egyezmény alapján 2007-ben megkapott kártérítés összegéből tudjuk megvalósítani annak az egyházmegyének a székhelyén, melyben a legtöbb csoportunk működik, s amely egyben közlekedési szempontból is alkalmas az országos egyesület céljait szolgálni.

Terveinkben szerepelnek a már felsoroltakon kívül: anyaságra felkészítő tanfolyamok, baba-mama körök, egyedülálló anyák segítése gyermekeik nevelésében - a váci főiskola hallgatóinak bevonásával.

Köszönetet mondunk püspökeinknek és papjainknak, hogy szolgálatuk által Egyházunk életébe gyökerezve lehetünk annak élő tagjai. Hálát adunk a Jóistennek, hogy minden nehézség ellenére mindeddig megőrzött minket. Kívánjuk, hogy egész Egyházunk - benne a KALÁSZ - Isten dicsőségére élhessen az új egyházi évben!

a KALÁSZ vezetősége