20 éves az újjáalakult KALÁSZ, és 100 éves a WUCWO
2010.Február 10.
Közös hálaadásra, imádságra, új tagjaink felvételére és testvéri szeretetvendégségre hívunk mindenkit ebből az alkalomból a Budapest Gellért-hegyi Pálos Sziklatemplomba

2010. május I5-én, szombaton 10 órára.

A szentmisét bemutatják Aczél László Zsongor és Temesvári Benedek pálos atyák. 2010-ben a KALÁSZ újraalakulásának 20 éves évfordulója alkalmából hagyományőrző jubileumi ünnepséget tart. A megfelelő hely és időpont még alakulóban van, de addig is kérjük a csoportokat, hogy értesítsék a Központot: hol van népmese mondó vagy népdal énekes Kalászos, illetve olyan néptánc csoport, melyben KALÁSZ tagok, vagy azok leányai is részt vesznek.

2010-ben a WUCWO többféle módon is ünnepli fennállásának 100 éves jubileumát.

Áprilisban Magyarországon, Vácott lesz európai találkozó a fiatalság számára az emberi jogok nőkkel, családdal kapcsolatos témakörében - a váci KALÁSZ közreműködésével.

Májusban világ-imanap. amit mi központilag a fenti módon tartunk meg, de kívánatos, hogy a helyi csoportok is megemlékezzenek róla.

Októberben világtalálkozó lesz a Szentföldön, melyre minden tagszervezet küldötteit, így a KA¬LÁSZ- ét is várják a szervezők.

A WUCWO (Katolikus Női Szervezetek Világszövetsége) minden év májusában közös imára szólítja a világ katolikus asszonyait, hogy anyai lelkülettel, imádságukkal körülöleljék a földet. Évente más-más ország asszonyai választják az imaszándékot, állítják össze az imádságokat. Idén Európa, azon belül Olasz¬ország volt a soros. 100 évvel ezelőtt ugyanis épp az európai katolikus asszonyok játszottak meghatározó szerepet abban, hogy ez a világszervezet római köz¬ponttal létrejöjjön. Maria Giovanna Ruggieri, a WUCWO európai részlegének elnök asszonya jelölte ki az idei közös imádság szándékait:

+ ima a békéért,

+ ima a világszerte félelmetes méreteket öltött nő- és gyermekkereskedelem megfékezéséért,

+ ima az áldozatok szabadulásáért és lelki gy ó-gyulásáért,

+ ima a 100 éves jubileumra készülő katolikus egyesületekért (köztük a KALÁSZ- ért): - hogy mindnyájan nyitott szívvel tudjuk befogadni a Szentlelket,

- s lehessünk Krisztus hiteles tanúi a világban.

Javaslat: Mindenki hozzon magával mécsest. Felajánlási körmenetben (égő mécsessel a kezünkben) vigyük majd kéréseinket az oltárhoz. A mécsesek az oltár lábánál helyezhetők el (akár egy előzőleg odakészített tálcára). Az imanap szentmise, de igeliturgia keretében is megtartható.